היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 58
עבודה מס' 50916
סקירה כללית (מההיבט של מנהל עסקים) של הדינים הקשורים בעולם העסקים, כגון דיני חברות, דיני חוזים, דיני עבודה וכו'.
8,883 מילים (כ-27.5 עמ'), 5 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 67057
האם אכן דוקטרינת האשם תורם ראויה לחול אף בדיני החוזים?
11,144 מילים (כ-34.5 עמ'), 25 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70094
השלכות התיקון להלכה הנהוגה במסגרת פסק דין אפרופים וההלכות המאוחרות לו.
6,480 מילים (כ-20 עמ'), 20 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 60433
בחינת הנושא לאור האופן שבו יושם החוק בפסיקת ביה"ד לחוזים אחידים ובתיהמ"ש, בנוסף לבחינת מבחן הקיפוח לאור גישות ותיאוריות שונות וכמו"כ בהשוואה למושגים אחרים רלוונטיים.
8,747 מילים (כ-27 עמ'), 14 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 60557
הצורך בהתערבות בית המשפט בתנאים מקפחים הקיימים בחוזים אחידים.
8,388 מילים (כ-26 עמ'), 22 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60480
סודות מסחריים מול הגבלת חופש העיסוק בחוזה העבודה לאור הפסיקה בעניין צ'קפוינט.
25,288 מילים (כ-78 עמ'), 160 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 50444
ההיבט החוזי בהתקשרויות דרך האינטרנט והתמקדות בשלב יצירת הקשר החוזי.
10,480 מילים (כ-32 עמ'), 9 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 50197
המערכת הנזיקית, מערכת החוזים האחידים, המערכת החוזית,סקירת הפסיקה, סוגית הפטור מאחריות בחוק וסעיף 14.
4,925 מילים (כ-15 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70275
חברת IBI השקעות - בדיקת הארגון על פי המאפיינים שהגדירה דניס רוסו (2004).
10,409 מילים (כ-32 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 58