היישום אינו מחובר לאינטרנט

הסכמים קיבוציים-תאוריה ומעשה

עבודה מס' 021290

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה של הנושא, בית הדין לעבודה והסכמים קיבוציים, ועד העובדים, תחולת ההסכם,יתרונות וחסרונות ההסכם מול חוזה אישי.

7,019 מילים ,8 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

"חוק הסכמים קיבוציים" תשי"ז-1957 קובע כי הסכם קיבוצי הוא הסכם בין מעביד או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים שנעשה והוגש לרישום לפי חוק זה בעניין קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי עבודה, יחסי עבודה, זכויות וחובות של הארגונים בעי ההסכם או בחלק מעניינים אלה".
כלל הוא בדיני חוזים כי אין שניים יכולים בהסכם בניהם להחיל חוזה על אדם שלישי. כלומר כדוגמא אין ראובן ושמעון יכולים להסכים בניהם כי מכוניתו של לוי תימכר.
כאשר רוצים לסטות מכלל משפטי זה יש צורך בחקיקה מיוחדת. כך נולד חוק "הסכמים קיבוציים", המאפשר להחיל הסכמים על ציבוריים גדולים של עובדים. אלה הסכמים שבהן מצויות חובות וזכויות, שכל אחד מן העובדים שבהן מדובר לא היה שותף לקביעתם.
החוק מציב לפני הצדדים דרישות נוקשות בדבר התוכן והנוהל בהסכם קיבוצי כזה. בתי הדין פסלו, שוב ושוב הסכמים שהתיימרו להיות קיבוציים- אך לא עמדו בדרישות הנוקשות האמורות. כך נולד בפסיקה המונח "הסדר קיבוצי" . לגבי הסכם קיבוצי נאמר כי: "ההסכם הקיבוצי הוא בעל מעמד בכורה ביחסי העבודה ושומר כספו ועניינו ירחק מכל דבר שיש בו שמץ של פגיעה בו או חתירה תחתיו" (דב"ע מו/3-65 כהן נ' מזרחי, פד"ע יז 416).
רוב המעבידים נוטים לחשוב כי הסכם עבודה קיבוצי הוא פגע רב שמוטב להתחמק ממנו. הסכם קיבוצי נקשר בדמיוננו מיד עם ועד עובדים, סכסוכי עבודה ושביתות וקביעות. האומנם אין בו צדדים חיוביים. בעבודה זו אנסה לסקור את ההבדלים בין שני סוגי ההעסקה, וההבדלים בין חוזה המוגדר "הסכם קיבוצי" לבין חוזים אחרים בתחום דיני העבודה.

ראשי פרקים:
1. מבוא והצגת הנושא
2. בית הדין לעבודה והסכמים קיבוציים
3. ועד העובדים וההסכם
4. תחולת ההסכם
5. יתרונות וחסרונות של ההסכם מול חוזה אישי
6. ההבדלים בין הסדר קיבוצי להסכם קיבוצי
7. סיכום העבודה
8. ביבליוגרפיה

מקורות:

אגמון איתן, "ביטול הסדר קיבוצי", נטו+, פברואר 1994.
אגמון איתן, "חוזה עבודה אישי מול הסכם קיבוצי", משאבי אנוש, מאי 1995.
גולדברג מנחם, "סמכויות בית הדין לעבודה בראי הפסיקה", עיוני משפט, ה, 1976.
האוזמן תיקי,"בתי הדין לעבודה", (בשולי הצעת החוק לבתי הדין לעבודה, לביטוח לאומי, תשכ"ח1967-), הפרקליט, כד. (1), 1968.
בן ישראל, רות, דיני עבודה בישראל, תל-אביב, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ט, 1989.
לובוצקי, יצחק,עיקרי הלכות של בית הדין הארצי לעבודה, תל- אביב, תש"ן, 1989.
חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט1989-, ס"ח 553, התשכ"ט.
ברכה, ברוך, "סמכות בג"צ וסמכות ביה"ד לעבודה בעילות המבוססות על יחסי עובד ומעביד", הפרקליט, כו, עמ' 552 1970.

תגים:

הסכם קיבוצי · יחסי עבודה · חוזה עבודה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הסכמים קיבוציים-תאוריה ומעשה", סמינריון אודות "הסכמים קיבוציים-תאוריה ומעשה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.