היישום אינו מחובר לאינטרנט

הסכמים קיבוציים מול הסכמים אישיים בישראל ותפקידו של בית הדין לעבודה

עבודה מס' 021388

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת כל נושא הסכמים קיבוצים תוך הבאת דוגמאות מהפסיקה .

9,133 מילים ,10 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

אחד מיישומיו המרכזיים כיום של בית המשפט הוא חוק הסכמים קיבוציים. התבוננות במספר פסקי הדין מראה כי ישנם דיונים רבים אודות הסכמים קיבוציים, וחלקם מגיעים לבית המשפט העליון.
מטרת עבודה זו היא לסקור את כל נושא הסכמים קיבוציים תוך הבאת דוגמאות מהפסיקה ובעיקר מהפסיקה האחרונה (כרך כ"א והלאה), בעיקר תביעות שהוגשו תוך כדי העבודה ולא לאחר סיום יחסי עובד מעביד.

ראשי הפרקים יהיו כדלקמן:
בית הדין לעבודה והסכמים קיבוציים: פרק זה ידון בתפקידו של בית הדין לעבודה כפוסק בענייני עבודה בכלל ובהסכמים קיבוציים בפרט. תסקר גישתו של בית המשפט הליברלית כיום המעדיפה חוזים אישיים על פני חוזים כללים, ומה מעמדו ביחס לחוזים הכללים.
פרק שני יעסוק בצד של ועד עובדים: מהו ועד עובדים, האם הוא מוסמך לחתום בשם עובדים, מתי, באיזו צורה והאם חתימתו מחייבת בכל מקרה. האם עובד יכול להיות לא מחויב על ידם, האם יכולה להיות חברות בשני איגודים ועוד.
פרק חשוב יעסוק בתחולת ההסכם- מהם היסודות המשפטיים עליו עומד ההסכם והאם הוא יכול להיות נחזה כחוקי אולם אינו כך. מה פסק בית המשפט בנושא זה והאם ישנה דינמיקה שיפוטית.
הפרק האחרון יעסוק ביתרונות וחסרונות בהסכם יחסית לחוזה עבודה אישי או אפילו חוסר חוזה עבודה. מהם החסרונות של חוזה זה לעומת היתרונות- הם הכלכליים והן המשפטיים.

ראשי פרקים:
1. מבוא והצגת הנושא
2. בית הדין לעבודה והסכמים קיבוציים
3. ועד עובדים וההסכם
4. תחולת ההסכם
5. יתרונות וחסרונות בהסכם
6. סיכום העבודה
7. מראי מקום
8. ביבליוגרפיה

מקורות:

אגמון איתן, "ביטול הסדר קיבוצי", נטו+, פברואר 1994.
אגמון איתן, "חוזה עבודה אישי מול הסכם קיבוצי", משאבי אנוש, מאי 1995.
בן ישראל, רות, דיני עבודה בישראל, תל-אביב, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ט, 1989.
גולדברג מנחם, "סמכויות בית הדין לעבודה בראי הפסיקה", עיוני משפט, ה, 1976.
גולדברג מנחם, "חופש החוזים והגבלתו בהסכם עבודה קיבוצי ובחוזה עבודה אישי", המשפט, ב', 1944.
האוזמן תיקי, "בתי הדין לעבודה", (בשולי הצעת החוק לבתי הדין לעבודה, לביטוח לאומי, תשכ"ח1967-), הפרקליט, כד, (1), 1968.
לובוצקי, יצחק, עיקרי הלכות של בית הדין הארצי לעבודה, תל- אביב, תש"ן, 1989.
חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט1989-, ס"ח 553, התשכ"ט.
ברכה, ברוך, "סמכות בג"צ וסמכות ביה"ד לעבודה בעילות המבוססות על יחסי עובד ומעביד", הפרקליט, כו, עמ' 552 1970.
רדאי פרנסס, "אנטומיה של התאגדות מקצועית", משפטים כ"ו, תשנ"ו

תגים:

הסכם · קיבוצי · עבודה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הסכמים קיבוציים מול הסכמים אישיים בישראל ותפקידו של בית הדין לעבודה", סמינריון אודות "הסכמים קיבוציים מול הסכמים אישיים בישראל ותפקידו של בית הדין לעבודה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.