היישום אינו מחובר לאינטרנט

הסכמי עבודה אישיים מול ההסכם הקיבוצי

עבודה מס' 062427

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: היבטים ביחסי עבודה אישיים מול הקיבוציים.

14,767 מילים ,21 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. הסכמים קיבוציים, הסדרים, וחוזים אישיים
א. רקע להסכמים קיבוציים
ב. הסכמים קיבוציים
ג. צווי הרחבה
ד. הסדרים קיבוציים
ה. הסכמים אישיים (חוזה עבודה)
3. הבדלים, יתרונות וחסרונות בין יחסים אישיים לקיבוציים
כולל עידן ההי טק
א. מצב יחסי העבודה
ב. יתרונות וחסרונות לעובד ולמעביד
ג. מעמד חוזה אישי במפעל מאורגן
ד. מאבקים ארגוניים
ה. הקיימת סכנה להסכמים קיבוציים בעידן ההי טק
4. שינויים בתניות, ויתור וחילופי מעבידים
א. שינוי בתניות
ב. ויתור
ג. שינוי בחוזה העבודה
ד. חילופי מעבידים
5. הגבלת חופש העיסוק בחוזה האישי בהשוואה להסכם הקיבוצי
א. מהו חופש העיסוק והגבלתו
ב. חופש העיסוק בראי המשפט
6. פיטורים בחוזה אישי לעומת ההסכם הקיבוצי
7. סיכום
א. כללי
ב. צד המעביד
ג. העובדים וענף ההי טק
ד. ארגוני העובדים
ה. מסקנות
8. רשימה ביבלוגרפית

מבוא
שוק העבודה ובכלל העולם הכלכלי נמצאים בתהליכי שינוי מתמידים. עולם של סחר חופשי, גלובליזציה, הפרטה, מעבר חופשי של סחורות וכח עבודה, ניידות עובדים ושיטות העסקה שונות. כל אלו מאיימים על קיומן של התארגנויות עובדים, ארגוני עובדים נחלשים והמעסיקים מנצלים מדיניות של הפרד ומשול. אלו אחדים מהמאפיינים לתקופתנו.
הגלובליזציה(1) נטרלה את חופש ההתארגנות והשביתה של העובדים ואת מקומה של העבודה המאורגנת תפסו חוזים אישיים ואינדיבידואליזם. הסגידה לכוחות השוק הפרה את האיזון בין עבודה להון, וזכות היתר הניהולית מכתיבה כללי התנהגות בעבודה. זאת ועוד, משפט העבודה מנסה לאזן את מערך הכוחות בשוק העבודה תוך ניסיון לצמצום זכויות היתר של המעסיקים והכרה בזכות העובד לעבוד בתנאים הוגנים, אלא שהחשש לביטחון תעסוקתי מקשה על העובדים לשמור על זכויותיהם.
שוק העבודה בישראל מחולק בין עובדים מאורגנים המועסקים בחסות ההסכם הקיבוצי וצווי הרחבה, לבין, עובדים בחוזים אישיים עובדים בלתי מאורגנים ואחרים. בצל יחסים אלו יש גם עובדים בחוזה אישי הנהנים ממטרית ההסכם הקיבוצי.

עבודה זו תסקור את ההבדלים בין יחסים קיבוציים לבין יחסי עבודה בחוזים אישיים ותצביע על היתרונות והחסרונות של כל אחת מצורות העסקה אלו, דגש מיוחד יינתן בעבודה זו לשוק ההיי טק אשר החל לפני כמה שנים לקיים יחסי עבודה על ידי חוזים אישיים.
כאשר ענף ההיי טק היה בתאוצה נהנו העובדים מהטבות שונות וכאשר הוא בדעיכה העובדים מוצאים עצמם מפוטרים, חסרי זכויות רבות, שעות העבודה שלהם מצטמצמות, שכר העבודה לעיתים מקוצץ זמנית והאופציות למניות מאבדות את ערכן.
מהו הדגם העדיף ולמי(2)? ברור שכל מנהל שבחברה שבבעלותו קיימים יחסי עבודה בחוזים אישיים ישאף לשמור עליהם ואם קיימים יחסים קיבוציים ישאף לעבור לחוזים אישיים, אך האם הצדדים ובעיקר העובדים אכן יודעים את ההבדלים והאם ההבדלים אכן מצדיקים מעבר לחוזים אישיים?
עבודה זו תנסה להאיר נושאים אלו.
לעניין עובדי ההי טק (3) (מתוך כנס שארגן היועץ המשפטי של ארגון עורכי הדין) סבורה פרופ' פרנסס רדאי שלא לעולם חוסן "יגיע הזמן ויהיו מספיק עובדים בהייטק ואז גם שם יתחילו להיזדקק להגנות הקיבוציות", אולי לא חזיון שנות 2001 אבל ביטוי חד ליחסי הביקוש וההיצע תוך רמיזה ברורה למי טוב ומתי.

העבודה תתבסס על ספרות משפטית, עיתונות כלכלית, פסקי דין וחומר משפטי מהאינטרנט.
העבודה תסקור את הנושאים השונים בהם ניתן לערוך השוואה ולהצביע על ההבדלים, יתרונות וחסרונות.
העבודה תיתן ביטוי למעמדם המשפטי של העובדים והאם הם זקוקים לתמיכה "פטרנליסטיות" של בית המשפט. לאחרונה(4) הולכת וגוברת הביקורת הכוללת על המדיניות השיפוטית המעדיפה את העובדים על פני המעבידים, האמנם העובד חלש מול המעביד? כעובדה ישנו אקטיביזם שיפוטי וישנה חקיקה שיפוטית כיוון שאין אפשרות להמתין לחקיקה או חקיקת משנה על מנת לתת פתרון לבעיות של עובדים ושל יחסי עבודה ולתת פתרונות.

העדפת המעסיקים להעסיק עובדים בחוזה אישי אינה נובעת מרוחב לב, על ידי כך המעסיקים מנטרלים את הבעיות של ציבור מאורגן, ועדי עובדים, ומאפשרים לעצמם חופש ניהולי, גמישות ניהולית ושליטה מלאה על משאבי כח האדם, העובדים עצמם לא פעם "נאלצים" לחתום על חוזים אישיים הכוללים לעיתים סעיפים אשר לו יכלו לא היו חותמים עליהם ( כגון הגבלת חופש העיסוק) דבר המביא אותם בסופו לבית המשפט.

"החולשה של העובד אינה נבדקת באופן נקודתי או אינדיווידואלי, היא מוכרת כתופעה מעמדית שנוצרה מהתפתחות סוציו-כלכלית של החברה".(5)
---------------------------------------------------------------------------------
1. תמי, זילברג. "דרך הרצופה בכוונות טובות" בתוך:גלובס, מהדורת אינטרנט, 29/04/01.
2. מוטי, מירוני. "הדגם האישי מול הדגם הקיבוצי ביחסי עבודה", בתוך: ניהול, אוגוסט 1992, עמ' 9-6.
3. משה, גורלי. "היי-טק, לואו- טק ונו-טק" בתוך: גלובס, מהדורת אינטרנט, 15/02/00.
4. עו"ד חיים, ברנזון. "מדיניות שיפוטית במגמות חדשות בבית הדין הארצי לעבודה - איזון שיפוטי קונקרטי וצודק בין עובדים למעבידים, אינטרנט, אתר "פסק דין", עמ' 2.
5. פרופ' פרנסס, רדאי. "הפרטת זכויות האדם והשימוש לרעה בהם", בתוך: משפטים כ"ג תשנ"ד, עמ' 21.

מקורות:

אלוש, י. המדריך השלם ליחסי עבודה. ת"א: ועדים (1993).
אלמוג, שולמית. "חופש העיסוק מול כבלי החוזה" בתוך: המדריך הכלכלי.הוצאת ועדים, (1993).
בן ישראל, רות. דיני עבודה בישראל. ת"א: הוצ' האוניברסיטה הפתוחה,תשמ"ט.
בן ישראל, רות. שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה. כרך א': מחופש אישי לחופש קיבוצי. ת"א: הוצ' האוניברסיטה הפתוחה, (1988).
בן ישראל, רות. ההסכם הקיבוצי, חקיקה, פסיקה ופרשנות. ת"א: סדן, (1977).
ברנזון, חיים. "מדיניות שיפוטית במגמות חדשות בבית הדין הארצי לעבודה- איזון שיפוטי קונקרטי וצודק בין עובדים למעבידים" בתוך: אתר      פסק דין, באינטרנט.
גוטמן, נ. משפט העבודה האישי והקיבוצי. כרך א'. מהדורה 16. ר"ג: הלכה  למעשה, (2001).
גולדברג, יוסף ומנחם האוזמן. דיני עבודה. ת"א: סדן (נובמבר 2000)
גולדברג, מ. "חופש ההתקשרות החוזית במשפט העבודה" בתוך: עיוני משפט כרך ב', (1972).
גלין, אמירה. לבחור קריירה ולמצוא עבודה. ת"א: עם עובד, (1988).
דווידי, א. המדריך לניהול מו"מ על תנאי עבודה ושכר. ת"א: ועדים, (1968).
ז'ילוני, אפרים. "אתגר חדש לעובדים". גלובס, אינטרנט, ( 29 מאי 1997).
ז'ילוני, אפרים. "מהי הדרך האירגונית חברתית בה יש לפעול" בתוך: משאבי   אנוש, ( יולי 1977).
דולב, יעל. "חוזים אישיים בתעשיית ההי-טק". בתוך: סטטוס, גליון 94,(אפר' 99).
לובוצקי, י. חוזה העבודה וזכויות העובד. ת"א: הוצ"ל לשכת עורכי הדין, (1998).
ליבל, א'. דיני עבודה. נתניה: אתיקה, 1988.
מירוני, מוטי. "הדגם האישי מול הדגם הקיבוצי ביחסי עבודה" . בתוך: ניהול,(אוג' 1992) עמ' 9-6.
מלץ, ג'ודי. "הסתדרות עובדי ההיי-טק". גלובס, אינטרנט, (21 נובמבר 2000)
מלץ, ג'ודי. "יו"ר ההסתדרות: צפויה חזרה להסכמים קיבוציים במשק הישראלי". גלובס, אינטרנט, (20 ספטמבר 2001).
רבידי, עופר. "מהגבלת עיסוק, לעיסוק בלתי מוגבל" בתוך: המשפט,( נובמבר 2001).

תגים:

אישיים · הסכמי · הסכמים · עבודה · קיבוציים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הסכמי עבודה אישיים מול ההסכם הקיבוצי", סמינריון אודות "הסכמי עבודה אישיים מול ההסכם הקיבוצי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.