היישום אינו מחובר לאינטרנט

אינטרסים ומדיניות החוץ של גרמניה מול צ'כוסלובקיה בין השנים 35-40

עבודה מס' 065787

מחיר: 191.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור וניתוח האינטרסים ומדיניות החוץ של גרמניה מול צ'כוסלובקיה בין השנים 35-40 ברקע "הסכם מינכן"

4,544 מילים ,13 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

1 באוקטובר 1938. צבאות גרמניה הנאצית פולשים לצ'כוסלובקיה וכובשים את איזור "חבל הסודטים" ללא כל התנגדות יעילה מצד צ'כוסלובקיה. ערב הפלישה, ב-29 בספטמבר, נחתם "הסכם מינכן" בין ארבעת המעצמות הגדולות: בריטניה, גרמניה הנאצית, צרפת ואיטליה, שבו הוסכם על סיפוח חבל הסודטים לגרמניה והסכמה על אי לוחמה בין גרמניה לבריטניה. צ'כוסלובקיה אולצה לקבל את תכתיבי בעלות בריתה שהפנו לה עורף ולקבל את פרטי ההסכם אף שלא הייתה שותפה לו במשא ומתן.

על ידי ניתוח מקרה זה, אבקש לבדוק האם ככל שהאינטרסים של השחקן בזירה הבינלאומית (במקרה דנן - גרמניה) חשובים יותר, כך יגדל חלקם של האמצעים הצבאיים, ביחס ליתר אמצעי מדיניות החוץ העומדים לרשותו למימוש האינטרסים שלו.

השערת המחקר בעבודה זו, שאכן קיים קשר ישיר בין חשיבות האינטרסים של השחקן בזירה הבין לאומית לבין הגודל היחסי של השימוש באמצעי מד"ח צבאיים ביחס לאמצעי מדיניות חוץ אחרים.

לצורך ניתוח, אפתח בהגדרת המושג "אינטרס לאומי" לפי ה. מורגנתאו ואבדוק כיצד מסווגים אותו לפי נויכטרליין ורובינסון, אפרט מהם אמצעי מדיניות החוץ העומדים לרשות השחקן בזירה הבינלאומית, אתאר מה היו האינטרסים של גרמניה במשבר זה, אסווג אותם ואתאר באלו אמצעים השתמשה גרמניה על מנת להגשימם.

לבסוף, אציג את הסיכום ואבחן האם השערת המחקר נכונה ובאיזו מידה תרם השימוש באמצעים אלו להצלחת מדיניות החוף - קרי - מימוש האינטרס.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק תיאורטי
א. הגדרת מושג היסוד - אינטרס לאומי
ב. אמצעי מדיניות החוץ הקיימים בידי שחקנים בזירה הבינלאומית
האינטרסים הלאומיים של גרמניה ואמצעי המד"ח מול בהם השתמשה מול צ'כוסלובקיה בין השנים 1935- 1940
א. האינטרסים הלאומיים של גרמניה
ב. אמצעי מדיניות החוץ בהן השתמשה גרמניה
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

ראשית יש לציין כי נקודת המוצא של הניתוח כולו היא הגישה הריאליסטית(1) ליחסים בין לאומיים, שבניגוד לגישה המוסרית מציבה את המושג "עוצמה" בראש סדר החשיבות במהלך הפוליטי וכן מראה את המצוי והאפשרי ולא את הרצוי. אחד מאבותיה הבולטים והחשובים הינו מורגנתאו הנס (1909-1960).
על פי מורגנתאו(2), האינטרס הינו המהות העיקרית של היחסים הבין לאומיים. האינטרס הוא המניע העיקרי להתנהגותם של שחקנים בזירה הבין לאומית והוא מוגדר במונחי עוצמה (ולא במונחים אידיאליים ומוסריים) ובלעדיו לא תיתכן תובנה של פוליטיקה כלשהי ובכלל זה של הפוליטיקה הבין לאומית. הצורך להשגת העוצמה הוא זה המכתיב את האינטרסים הלאומיים, ואלו מדורגים בהיררכיה ברורה, על פי גבולות האפשרי.
--------------------------------------------------------------------
1. שמואל צבג. עוצמה ביחסים הבין לאומיים. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1996, עמ' 13
2. הנס מורגנתאו. פוליטיקה בין האומות. תל אביב: יחדיו. 1968, עמ' 4-5

תגים:

הסכם מינכן · אינטרס לאומי · מדיניות חוץ

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אינטרסים ומדיניות החוץ של גרמניה מול צ'כוסלובקיה בין השנים 35-40", סמינריון אודות "אינטרסים ומדיניות החוץ של גרמניה מול צ'כוסלובקיה בין השנים 35-40" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.