היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 62427
היבטים ביחסי עבודה אישיים מול הקיבוציים.
14,767 מילים (כ-45.5 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65679
סיכום תהליך בקבוצת "יחסים בין אישיים", תוך התייחסות אל ספרות בסיסית בנושא דינמיקה קבוצתית, ואל החוויה האישית של הכותב.
3,624 מילים (כ-11 עמ'), 6 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 67293
סקירת מחקרים לגבי גורמים אישיים וגורמים ארגוניים המתקשרים להצלחת מוצבים.
7,842 מילים (כ-24 עמ'), 19 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 21388
סקירת כל נושא הסכמים קיבוצים תוך הבאת דוגמאות מהפסיקה .
9,133 מילים (כ-28 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 32687
התמקדות בקבוצות בנות 15 איש וניתוח מטרות כל קבוצה, שלבי התפתחותה, יחידת ההנחייה שלה וכן- השפעת התצפיות על הצופה עצמו.
3,515 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 61248
עבודת מחקר הבודקת את הקשר בין המשתנים בקרב עובדי בנק הפועלים.
14,848 מילים (כ-45.5 עמ'), 83 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61468
כיצד אפיוני "זהות מקצועית" ו"מיקוד שליטה" משפיעים על התפתחות הקריירה המקצועית של המורה.
11,086 מילים (כ-34 עמ'), 30 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62685
3,791 מילים (כ-11.5 עמ'), 20 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 65006
סקירת תיאוריות בנושא תהליכים בקבוצה כולל התייחסות להתנסות מעשית.
4,937 מילים (כ-15 עמ'), 8 מקורות, 155.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28