היישום אינו מחובר לאינטרנט

חוויית הפרידה של אמהות שילדיהן הוצאו מהבית

עבודה מס' 065539

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התייחסות לחוויית הפרידה ולקשיים שחוות אימהות אשר ילדיהן הוצאו מהבית לסידורים חוץ-ביתיים שונים: אימוץ, אומנה, פנימיות.

13,604 מילים ,33 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

מבדיקה בספרות נראה כי מעט תשומת לב ניתנה לחוויות האמהות בעקבות הפרידה מילדיהן.
קיימת רגישות להשפעות הפרידה על ילדים שיוצאים להשמה, אך תשומת הלב הניתנת לרגשות הנחווים על-ידי ההורים, הן מבחינת הפרקטיקה והן מבחינת המחקרים בתחום, איננה מספקת.
יש קושי בחקירת הנושא גם בשל רגישות האמהות או ההורים הביולוגיים, ובשל החיסיון הנשמר בקפידה. העבודה מבוססת על מעט העבודות שנמצאו בתחום וקיבלה סימוכין מהבדיקה שנעשתה על-ידי כותבות העבודה בשדה. בדיקה זו כוללת ראיונות פתוחים עם עובדים בתחום ועם אימהות שמסרו את ילדיהן לסידורים חוץ-ביתיים שונים. בחירת הנושא הושפעה ממפגש שקיימו הכותבות עם אסירות משוחררות.

תוכן עניינים:
מבוא
1. נשים ואמהות
2. פרידות
3. הוצאת ילדים מהבית
4. אובדן ואבל
5. תגובות ההורים להוצאת ילד מהבית
6. גורמים העשויים להשפיע על חווית הפרידה של האמהות
7. אימוץ
8. סידור באומנה
9. פנימיות
10. טיפול
11. דיון
סיכום
בבליוגרפיה
נספח א': סקירת הנשים שרואיינו
נספח ב': מכתביה של אם שמסרה את בתה לאימוץ
נספח ג': הפניות לאתרי אינטרנט בנושא אימוץ והורים ביולוגיים

קטע מהעבודה:

במשך תקופות ארוכות נדחקו נשים לצד, הן היו משוללות זכויות אזרחיות וסבלו מתפיסה שמרנית, גברית, פטריארכלית של החברה, תפיסה הרווחת עד היום, בעוצמות משתנות, בכל חברה. חוויות הנחיתות וההישגים המוגבלים של הנשים הם מקור למצוקה. לאורך השנים נשים חונכו לקבל את הערכים ואת הגישות שעל פיהן הן אמורות להיות "מתוקות", פסיביות ותלותיות, לקבל על עצמן את ההגדרות החברתיות של תפקידי האישה והאם, ולהיות תלויות בעולם גברי. נשים אסרטיביות נתפסו כלא נשיות וכמתקשות לקבל את החלקים הנשיים שבהן (Silverman, 1981).

מקורות:

אילון, ע. (1983). איזון עדין. ת"א: ספריית הפועלים, 72-65.
בן אריה, א., ציונית, י., בינסוק-ריבלין, ז. (2000). (עורכים). ילדים בישראל, שנתון סטטיסטי 2000. המועצה הלאומית לשלום הילד.
גרנות, ח. (1994). שעת הזהב: היחיד והחברה בלחץ החירום. תל-אביב: דקל.
דוידזון-ערד, ב. (1990). קבלת החלטה בדבר הוצאת ילדים מוכים ומוזנחים מבתיהם על ידי פקידת סעד לחוק הנוער. חיבור לשם קבלת התואר מוסמך בעבודה סוציאלית. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.
וולרונד-סקינר, ס. (1983). תראפיה משפחתית. רשפים: תל-אביב.
ויצטום, א., ברום, ד. (1995). אבדן, אבל וטראומה. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.
כהן, ת. (1994). (עורכת). תחום ילדים בסיכון-מילון מונחים ומושגים. ירושלים: אמיתי עיצוב והפקה.
כרמל, ג. (1998). הורים שכולים שאיבדו את בנם בעת שירותו הצבאי בישראל. עבודת גמר לקראת התואר מוסמך, ירושלים: האוניברסיטה העברית.
לביא, א. (2000). חוויות הפרידה של אמהות בעקבות השמת ילדיהן במסגרת פנימייתית. עבודת גמר לקראת התואר מוסמך, רמת-גן: אוניברסיטת בר אילן.
ליכטנשטיין, ט. (1991). תהליך קבלת החלטות להוצאת ילד מן הבית: השפעות סמויות וגלויות. חברה ורווחה, י"א, 117-125.
לנדאו, א. (1987). תהליך האבל. חברה ורווחה, ז'(3), 210-218.
מוסק, ע. (1992). קשר בין ביקורי הורים ורווחתם של ילדים באומנה. חברה ורווחה, י"ב, 322-312.
מינושין, ס. (1997). משפחות ותראפיה משפחתית. רשפים: תל-אביב.
מלקינסון, ר., רובין, ש., ויצטום, א. (1993). (עורכים). אובדן ושכול בחברה הישראלית. ירושלים: כנה; משרד הבטחון, ההוצאה לאור.
סולברג, ש. (1996). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר - מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית. ירושלים: י"ל מאגנס.
עצמון, י. (1983). מספר היבטים אנתרופולוגיים של בעיית אי השוויון המיני בתחום הפוליטי, בחברות שבטיות. מגמות כ"ח 20-29.
פליאל-טרוסמן, ע. (1996). נשים - תחום מומחיות בעבודה סוציאלית. מועצת העובדים הסוציאליים, משרד העבודה והרווחה, מדינת ישראל.
פרידמן, א. (1997). באה מאהבה - אינטימיות וכוח בזהות הנשית. ת"א: קו אדום.
קובלר-רוס, א. (1978). לחיות עם המות: על חשוכי המרפא והנוטים למות, על קרובי משפחתם, רופאיהם והאחיות המטפלות בהם. תל-אביב: צ'ריקובר.
שפירא, י. (1995). ילדים בפנימייה טיפולית - נקודת המבט ההורית והשלכותיה על עבודת העובד הסוציאלי. חברה ורווחה, ט"ו (4), 399-414.
תהילה, ר. (1979). משבר בעקבות מוות: התיחסות מיוחדת למשבר אצל ילדים בעקבות מות הורה. עבודת גמר לקראת התואר מוסמך. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.
Adler, J. (1970). Separation - A crucial issue in foster care. Journal of Jewish Communal Services, pp. 305-313.
Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss. London: Hogarth Press.
Charbonneau, B. & Kaplan, Z. (1989). In: J. Hudson & B. Galaway, (eds.) Specialist Foster Family Care: A Normalizing Experience. New York: The Haworth Press, Inc.
De Simon, M. (1996). Birth mother loss: Contributing factors to unresolved grief. Clinical Social Work, 24 (1), 65-76.
Jenkins, S., Norman, E. (1972). Filial Deprevation and Foster Care. New York: Columbia University Press.
Mandelbaum, A. (1962). Parent-child separation: It's significance to parents. Social Work, 7(4), 168-173.
Rynearson, E. (1982). Relinquishment and its maternal complications: A preliminary study. American Journal of Psychiatry, 139, 338-340.
Silverman, P. (1981). Helping women cope with grief. Beverly Hills: Sage.
Silverman, P., Campbell, L., Patti, P., & Style, C. (1988). Reunions between adoptees and birthparents: The birthparents' experience. Social work, 33 (6), 523-528.
Strauss, J.A.S. (1994). Birthright. The Guide to Search and Reunion for Adoptees, Birthparents, and Adoptive Parents. New York : Penguin Books.

תגים:

אימהות · אימוץ · אומנה · פנימייה · אובדן · ניתוק נשים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חוויית הפרידה של אמהות שילדיהן הוצאו מהבית", סמינריון אודות "חוויית הפרידה של אמהות שילדיהן הוצאו מהבית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.