היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 67042
סקירת ההתפתחות ביחס מערכת המשפט לזוגיות חד מינית ולאימוץ על ידי זוגות כאלה.
8,116 מילים (כ-25 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61579
האימוץ במקרא בכלל, ובין ה' לעם בפרט.
4,137 מילים (כ-12.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60779
מאגר מידע על ארגוני אימוץ ועמותות חוקיות.
10,724 מילים (כ-33 עמ'), 24 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 67098
נבדוק האם קיים קשר בין אימוץ האחריות החברתית באסטרטגיה של חברה לבין ביצועיה?
9,626 מילים (כ-29.5 עמ'), 15 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69618
בחינה אמפירית של השאלה: האם אימוץ המלצות וועדת גושן בדבר קוד ממשל תאגידי מגיעות לביצועים טובים יותר.
4,104 מילים (כ-12.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68744
בחינת השאלה האם כינונו של החוק הנורבגי בישראל עשוי לקדם את מהלך התנהלות הכנסת בצורה טובה יותר.
5,483 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 20470
2,559 מילים (כ-8 עמ'), 11 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 70163
סקירת הנושא.
3,113 מילים (כ-9.5 עמ'), 26 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61766
סקירה תיאורטית ומעשית של תחומי השינויים בבית הספר.
5,317 מילים (כ-16.5 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28