היישום אינו מחובר לאינטרנט

דמוקרטיזציה בניהול ולמידה פעילה כדוגמה לאימוץ שינויים בבית הספר המתחדש

עבודה מס' 061766

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית ומעשית של תחומי השינויים בבית הספר.

5,317 מילים ,17 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
הגישה המערכתית לשינוי ארגוני במוסדות חינוך
א. גישה מערכתית לשינוי
ב. פיתוח ארגוני
דמוקרטיזציה וניהול ע"י צוותי ניהול כשינוי מבני
מניהול סמכותי לניהול דמוקרטי בבתי ספר - סקירת ספרות
ניהול בית הספר בדרך דמוקרטית משתפת
צוות ניהול
רוטציה בתפקידים בתוך צוותי הניהול
פיתוח עתודה ניהולית
אנשים בוחרים תפקיד
טיפוח היוקרה של התפקידים ונושאיהם בבית הספר
שיתוף הסגל בקבלת החלטות
נוכחות המנהל לשם שותפות
משוב חיובי לכל פעילות ויוזמה
קשר אישי עם מורים ועובדים
למידה פעילה כשינוי טכנולוגי בביתה ספר המתחדש
הלמידה הפעילה - דגם מייצג
גורמי למידה פעילה
אימוץ משולב של למידה פעילה עם צוות ניהול
סקירת מחקרי "אימוץ החידושים של למידה פעילה
ושל צוות ניהול ופיתוח בית הספר המתחדש"
כללי
השערות המחקר
שיטת המחקר
מהלך המחקר
ממצאים
סיכום ודיון
סברות, מסקנות וביקורת
סיכום
הערות ביבליוגרפיות
ביבליוגרפיה

מבוא
ניהול עובדים הנו נושא בעל חשיבות עליונה כיום בביה"ס, ואף על פי כן מנהלים מעטים בקיאים בו.
לסגנון הניהולי בביה"ס השלכות ישירות על אקלים בית הספר והוא משפיע ישירות על מורים
ותלמידים.
סגנון ניהולי דמוקרטי מבוסס על העקרונות של שוויון, חירות ורציונאליות, והוא מאופיין על ידי
פתיחות, ידידותיות ושיתוף פעולה. לעומתו, סגנון ניהולי סמכותי, מבוסס על עקרונות של שליטה
וכוח ומאופיין על ידי סגירות, זרות והיעדר גמישות.
בתי ספר בעלי סגנון ארגוני דמוקרטי מזוהים, לעתים קרובות, כבתי ספר יעילים, בהם שוררת
אווירה חיובית, וזו תורמת לשביעות-רצון אישית, חברתית ומקצועית של המורים.
בספרות החינוך ניתן למצוא מסגרות תיאורטיות אחדות, לפיהן מגדירים את מאפייני ההתחדשות
של בית הספר. בעבודה זו נגדיר התחדשות בית הספר כפיתוח תכונות מסוימות, המאפיינות בית
ספר שהשיג את המצב האידיאלי של 'יכולת מתמשכת לפתור את בעיותיו בעצמו', תכונה המקנה לו
יכולת הסתגלות מרבית לסביבתו. בתי ספר מתחדשים רוכשים יכולת לפתור בעיות באמצעות
מיסוד ארבעה תהליכים ארגוניים מקיפים:
א. תפעול הסביבה ונקיטת פעולות המאפשרות לשלוט בתשומות מהסביבה.
ב. מציאת משאבים, רעיונות ואנרגיה ושימוש בהם.
ג. מודעות למיומנויות נחוצות ונקיטת צעדים להתחדשותן בעת הצורך.
ד. הערכה מחדש של מטרות בית הספר, בדיקת ההתקדמות להשגתן ושינוין כשהשינוי נחוץ.
בית הספר המתחדש מאופיין בתהליכים ארגוניים באחד או יותר מהתחומים הבאים:
בתחום מאמצי למידה פעילה.
בתחום מאמצי צוות הניהול.
בתחום מאמצי שני החידושים.
בעבודה זו נסקור תיאורטית ומחקרית את תחומי השינויים הנ"ל.

מקורות:

אלבוים-דרור, ר. (1987). מדיניות ומנהל, מגנס, אוניברסיטה העברית, ירושלים.
גולדשטיין, י. (1973). "הסמכות במינהל החינוך", עיונים בחינוך, כתב עת לעיון ומחקר בחינוך, אוניברסיטת חיפה.
גלובמן, ר. (1986). "הפנומנולוגיה של למידה פעילה: אבחון דגמים של למידה פעילה ותוצריהם על פי מראל"פ (מערכת רכיבים לאיפיון למידה פעילה)". עבודה לקבלת תואר דוקטור. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
הריסון, ג., גלובמן, ר. (1991). "אימוץ החידושים של למידה פעילה ושל צוות ניהול ופיתוח בית הספר המתחדש". מגמות ל"ד(1), עמ' 48-27.
הריסון, ג., גלובמן, ר. (1984). "אימוץ והפעלה של צוותי ניהול בבתי ספר יסודיים בישראל". הרצאה בכנס האגודה הישראלית לסוציולוגיה. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
הריסון, ג., שטראוס, ה. גלובמן, ר. (1980). "מחקר מעקב אחרי כיתות פעלתניות". ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
חן, מ. (1995). "הכשרת מנהלים ומפקחים להנהגת בית הספר הקהילתי-עצמאי". מסמך עמדה, תל אביב.
טננבאום, ר., ושלר, י., מסריק, פ. (1957). "מנהיגות - מסגרת עיון", בתוך: אלבוים - דרור ר'. מדיניות ומנהל, מגנס, 1987.
ינאי, א. (1991). "דילמות של מנהלי בתי ספר", עיונים בחינוך, כתב עת לעיון ומחקר בחינוך, חיפה.
נבון, ד., שפירא, ר. (1989). "ריבוי תפקידים ובעלי תפקידים בבית הספר היסודי בישראל", ספר יצחק, משרד החינוך והתרבות, מחוז תל אביב.
מקאניק, ד. (1962). "מקור כוחם של שותפים זוטרים בארגונים מורכבים", בתוך: אלבוים - דרור ר'. מדיניות ומנהל, מגנס, 1987.
ענבר, ד. (1985). "על מנהיגות ומנהל ומה שביניהם", בתוך: עיונים בחינוך, כתב עת לעיון ומחקר בחינוך, אוניברסיטת חיפה.
פרידמן, י. (1989). "על אפקטיביות ואקאונטביליות בארגון", עיונים במנהל ובארגון החינוך, 16.
שרן, ש., טהון, ר. פרח, י. (1987). "האם בית הספר הוא מבנה בעל חוליות רופפות?" עיונים במנהל ובארגון החינוך, 14, 26-5.
שרן, ש., לזרוביץ-הרץ, ר. שיתוף פעולה ותקשורת בבית הספר. הוצאת שוקן, 1978.

תגים:

שינוי · גישה · מערכתית · ארגון · תלמידים · מורים · הורים · מנהל · צוות · ניהול · למידה · פעילה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דמוקרטיזציה בניהול ולמידה פעילה כדוגמה לאימוץ שינויים בבית הספר המתחדש", סמינריון אודות "דמוקרטיזציה בניהול ולמידה פעילה כדוגמה לאימוץ שינויים בבית הספר המתחדש" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.