היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין אימוץ המלצות וועדת גושן לבין ערך Tobin's Q של החברה

עבודה מס' 069618

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינה אמפירית של השאלה: האם אימוץ המלצות וועדת גושן בדבר קוד ממשל תאגידי מגיעות לביצועים טובים יותר.

4,104 מילים ,23 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

שורה של שערוריות פיננסיות אשר פקדו את ארה"ב בתחילת שנות האלפיים העלו בפני החברות את סוגיית האחריות של חברי הדירקטוריון. בעקבות סוגיות אלו, חוקק בארה"ב חוק ה- Sarbanes Oxley Act("SOX") וכן מדינות רבות החלו באימוץ נרחב של עקרונות קוד הממשל התאגידי.

התפתחויות אלו בעולם בכלל, ובארה"ב בפרט, לא פסחו גם על ישראל. בישראל חל שינוי בחוק החברות בתחילת שנת 2005 אשר מטרתו העיקרית הייתה הדגשת חשיבות נוכחותם של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית/ פיננסית. בסוף שנת 2006 פורסמו המלצותיה הסופיות של וועדת גושן אשר יידונו בפירוט בהמשך עבודה זו.
מטרת עבודה זו הינה לענות על השאלה: האם אימוץ המלצות וועדת גושן בדבר קוד ממשל תאגידי מגיעות לביצועים טובים יותר. מדד הביצועים לצורך עבודה זו הינו ערך ה-Tobin's Q של החברה.
המדגם בעבודה זו כולל 40 חברות ציבוריות בישראל. 20 חברות מתוך מדד ת"א 100 ו-20 חברות מתוך מדד ת"א יתר 50. המדגם מורכב מחברות מגוונות מבחינת גודלן ושיוכן לענף ועל כן, לפי דעתי, מייצגות ברמה סבירה של ביטחון את מרבית החברות במשק הישראלי.

העבודה מאורגנת כלהלן: בפרק 2 מובא הרקע התאורטי וסקירה ספרותית של הנושא. בפרק 3 מתוארת מתודולוגית המחקר, פירוט המדגם והמשתנים והליך המחקר. בפרק 4 מוצגים הממצאים האמפיריים של המחקר. בפרק 5 מובא דיון וסיכום של העבודה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. רקע תאורטי וסקירת ספרות
2.1 רקע תאורטי
2.1.1 התפתחות המושג ממשל תאגידי
2.1.2 התפתחות קוד ממשל תאגידי בישראל
2.1.3 ועדת גושן והמלצותיה העיקריות
2.2 סקירה ספרותית
3. מתודולוגיית המחקר
4. ממצאים
5. דיון בממצאים
5.1 כללי
5.2 מגבלות
5.3 הצעות לעבודת המשך
6. סיכום ומסקנות
7. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בשנים האחרונות סוגיית הממשל התאגידי זוכה למקום מרכזי בדיון הציבורי בעיקר בעקבות שערויות חשבונאיות וניהוליות שהתגלו בתאגידים ציבוריים עולמיים מובילים כדוגמת Enron. מכאן הפך המושג "ממשל תאגידי" נפוץ יותר, דבר אשר הוביל משקיעים רבים להכיר בחשיבות של יצירת ניהול ובקרה ראויים בחברות בהן הם בוחרים להשקיע (דו"ח וועדת גושן, 2006).

תגים:

דחות מאוחדים · מאוחדים · גושן · ביקורת · דירקטורים · אחריות תאגידית · ממשל תאגידי · רשות ניירות ערך · אתיקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין אימוץ המלצות וועדת גושן לבין ערך Tobin's Q של החברה", סמינריון אודות "הקשר בין אימוץ המלצות וועדת גושן לבין ערך Tobin's Q של החברה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.