היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 63138
ניתוח לפי התיאוריה הפוסט קולוניאלית.
3,788 מילים (כ-11.5 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62964
האם ניתן לראות בהתישבות של גוש אמונים בשטחים מעשה קולוניאליסטי?
16,583 מילים (כ-51 עמ'), 39 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 62007
הצעה לפתרון טיהור וסילוק השפכים בתחום המועצה המקומית גוש-חלב במסגרת פתרון אזורי.
9,976 מילים (כ-30.5 עמ'), 7 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63377
מקורות עוצמתו והשפעתו.
9,479 מילים (כ-29 עמ'), 17 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 65568
עד כמה השתנה היחס של המתנגדים לתכנית כלפי הציבור הכללי, מוסדות השלטון בארץ וכן כלפי הרבנים.
4,873 מילים (כ-15 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 70671
מה היה ייצוג המתנחלים בתקשורת הישראלית במהלך השבוע הראשון של הפינוי מגוש קטיף (2005)? האם הייתה לגיטימציה למתנחלים ולא רק לפינוי עצמו בסיקור התקשורתי?
6,249 מילים (כ-19 עמ'), 33 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 69618
בחינה אמפירית של השאלה: האם אימוץ המלצות וועדת גושן בדבר קוד ממשל תאגידי מגיעות לביצועים טובים יותר.
4,104 מילים (כ-12.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61210
אזורי הסחר החופשי של ישראל והסכמי הסחר שיש לישראל עם גושי הסחר בעולם.
2,612 מילים (כ-8 עמ'), 2 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60370
בחינת שני הארגונים כתנועות חוץ פרלמנטריות.
12,000 מילים (כ-37 עמ'), 23 מקורות, 494.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17