היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 21174
בדיקה האם יש מתאם בין שרותי הרשות המקומית והבחירה במקום הישוב כולל סקירת שוק הדירות ובדיקה אמפירית.
2,456 מילים (כ-7.5 עמ'), 14 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 20822
3,343 מילים (כ-10.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50768
האם קיימת ביקורת כזו, האם היא מהווה התערבות בעבודת הרשות המחוקקת ומה מקומה של ביקורת מעין זו.
2,361 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 51049
הארגון עליו נעשתה עבודה זו הוא ועד בית ולגביו נבדקה שרשרת ערך הלקוח.
1,992 מילים (כ-6 עמ'), 2 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 61245
בחינת תוצאות הרפורמה.
8,959 מילים (כ-27.5 עמ'), 38 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64778
הגדרת המשל ומאפייניו, מטרת החינוך לערכים, ולימוד ערכים באמצעות הספרות.
2,071 מילים (כ-6.5 עמ'), 11 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 66116
מערכת היחסים הרגישה בין הרשות השופטת לרשויות האחרות בישראל, והגבולות הלא ברורים ביניהם.
9,412 מילים (כ-29 עמ'), 50 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62278
בחינת ההבדלים בין רשויות ערביות לבין רשויות יהודיות.
8,459 מילים (כ-26 עמ'), 53 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70612
בחינה אמפירית של השאלה אמפירי, האם אכן תהליך האיחוד מיטיב עם הרשויות, בהשוואה לרשויות שלא עברו תהליך איחוד.
8,839 מילים (כ-27 עמ'), 15 מקורות, 599.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100