היישום אינו מחובר לאינטרנט

האם קיים קשר בין אימוץ האחריות החברתית באסטרטגיה של חברה לבין ביצועיה?

עבודה מס' 067098

מחיר: 120.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: נבדוק האם קיים קשר בין אימוץ האחריות החברתית באסטרטגיה של חברה לבין ביצועיה?

9,626 מילים ,15 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

בעת האחרונה אנו עדים למספר הולך וגדל של חברות המאמצות מדיניות של אחריות חברתית ודיווח עליה בדוחות רשמיים. בבסיס העבודה עומד מחקרם של גרייבס וואדוק (1994). החוקרים השוו את הביצועים החברתיים והפיננסים של 11 חברות שהוגדרו BTL מול ביצועים אלה של 11 חברות שאינן BTL, זאת על פני תקופה של 10 שנים. הם מצאו כי הביצועים של החברות שהוגדרו BTL היו גבוהים באופן משמעותי ומובהק מאשר האחרות.
חסרונו של מחקר מסוג זה טבוע בסיבות השונות שהובילו לסיווג של פירמה כ-BTL, דבר הכרוך גם בגורמים סובייקטיביים ואינו ניתן לקביעה חד משמעית. יחד עם זאת, מחקרים הוכיחו כי קיים קשר ברור בין התחייבויותיהן של פירמות לקהילה והתוצאות המשופרות שלהן. השקעה של פירמה בקהילה תשתלם בסופו של דבר, זאת כאשר ההשקעה תנבע מגרעין האסטרטגיה העסקית שלה.
בעבודה זו, ברצוננו לבחון האם פעילות עסקית, שבה מוטמעים שיקולים ערכיים וחברתיים, ולא רק פיננסים, מצעידה את הפירמה לצמיחה כלכלית.
נבדוק האם קיים קשר בין אימוץ האחריות החברתית באסטרטגיה של חברה לבין ביצועיה, כדוגמת: שיפור התוצאות הכספיות, הפחתת העלויות התפעוליות, הגברת מוניטין ותדמית המותג, הגדלת מכירות ונאמנות הלקוחות ועוד.
בדיקה זו נעשתה באמצעות בחינת אספקטים המאפיינים אחריות ודיווח חברתי. בדומה לתוצאותיהם של צמד החוקרים, ציפינו לקבל ביצועים טובים יותר בקרב הפירמות הנוקטות במדיניות של אחריות חברתית.

בבדיקה האמפירית התבססנו על מחקרם של גרייבס וואדוק, "Beyond Built to Last" על שוק ההון הישראלי. צמד החוקרים השוו ביצועים פיננסיים וחברתיים בין שני סוגים של חברות: חברות שהוגדרו BTL וחברות שהוגדרו non-BTL. בעבודתנו, כמו במחקרם של גרייבס וואדוק, אנו חוקרות שתי קבוצות של חברות-
קבוצה א'- חברות פעילות בארגון מ.ע.ל.ה. קבוצה ב'- חברות שאינן פעילות בארגון מ.ע.ל.ה.
במדגם השתמשנו בכ-30 חברות ציבוריות (15 חברות בכל קבוצה). כאשר לכל חברה מקבוצה א' , התאמנו חברה הדומה לה מבחינת ענף הפעילות והגודל מקבוצה ב'. התאמה זו נעשתה במסגרת המגבלות הטבועות בשוק ההון הישראלי, כגון: גודלו ויעילותו.
הנתונים המספריים בהם השתמשנו במדגם נלקחו מתוך הדוחות הכספיים משמע המאזן ודוח רווח והפסד. כמו כן, תקופת המדגם נבחרה להיות החל מדצמבר 1998 ועד מרץ 2004, וזאת מפני שארגון מ.ע.ל.ה נוסד בשנת 1998.
בעבודתנו החלטנו לבדוק האם קיים קשר בין פירמות החברות בארגון מ.ע.לה, שנוקטות באחריות חברתית, לבין ביצועיהן. כלומר, האם ביצועיהן טובים יותר מאלו של חברות אשר אינן נוקטות במדיניות זו.
תחילה, נגדיר את ביצועי הפירמה כמדד ROE, מדד אלטמן, ורווח למניה. הבחירה במדדים אלו נעשתה מתוך שיקול לבחון מגוון אספקטים הנוגעים לפירמה הן מן ההיבט התיאורטי-החשבונאי והן מן היבט המעשי- השוק.
עיקר הנתונים שאובים בצורה זו או אחרת מהדוחות הכספיים של החברות. לכל קבוצה חושב מדד לכל רבעון. בחנו האם התוצאות שנתקבלו נתמכות באמצעות מובהקות סטטיסטית (מבחן t ברמת מובהקות של 5%, ומקדם המתאם של הרגרסיה).
חשוב לציין, כי לאורך כל המחקר נעשו מבחנים לבחינת מולטיקולינאריות ומתאם סידרתי בין המשתנים השונים.
נציין כי, בשונה ממחקרם של גרייבס וואדוק לא השתמשנו בעבודתנו במדדים החשבונאים ROS ו- ROA בתור משתנים מוסברים. הסיבה לכך נעוצה בעובדה, כי שוק ההון בארץ עדיין בחיתוליו, בעוד שוק ההון בחו"ל הוא יציב וחזק. כמו כן, ישנם הבדלים מאקרו כלכליים וגיאוגרפים המונעים מלהקביל אחד לאחד את מחקרנו למחקרם של גרייבס וואדוק.

תוכן עניינים:
* מבוא
* רקע
* גישות לדיווח חברתי
1. גישת ה- Triple Bottom Line and the Capitals Model
2. דיווח לפי מחזיקי עניין (Stake Holders):
* נושאי הדיווח החברתי
* מניעים לדיווח חברתי
1. תועלת לארגון
2.לחץ המופעל מגורמים חיצוניים שונים
3.ערכים
* המצב בעולם
* המצב בארץ
חוק החברות
התיקון לתקנה 10 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל, 1970
הצעה לתקן חשבונאות מספר 10 בדבר הפרשות והתחייבויות תלויות
* ארגון מ.ע.ל.ה.
דרוג מ.ע.ל.ה
הצעה ל"תקן הישראלי לאחריות חברתית ומעורבות בקהילה"
הקוד לניהול חברתי בעסקים
* סקירה ספרותית
The CSP - financial performanc link
שלושת סוגי הקשרים
כיוון הסיבתיות
מהלך המחקר
Beyond Built to Last- Stakeholder Relations in "Built to Last" Companies
תיאור המחקר- גרייבס וואדוק
* השערות והדרכים לבדיקתן
שאלת המחקר
חברות פעילות במ.ע.ל.ה והמקבילות להן
ROE
אמידת משוואה 1
אמידת משוואה 2
מדד אלטמן
אמידת משוואה 3
רווח למניה
אמידת משוואה 4
* סיכום ומסקנות
* סיכום
* ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

קיימים מניעים שונים המביאים את החברה לנקוט במדיניות של דיווח חברתי:
1. תועלת לארגון -אימוץ האחריות החברתית באסטרטגיה של חברה יכולה להביא למגוון הטבות, כדלקמן:
א. שיפור התוצאות הכספיות - מחקר שנערך על ידי Tower Perrin בחן את הביצועים של חברות שהיו קשובות למחזיקי העניין שלהן וביניהן סיסקו, קוקה קולה וג'נרל אלקטריק. ערך המניות בשוק של חברות אלה נבחן לאורך 15 שנה, ונמצא כי בהשוואה למדד 500 P&S חברות אלה הצליחו פי שתיים: ההחזר הממוצע במדד היה 19% ואילו סך ההחזר על ההשקעה בחברות אלה היה גבוה מ-43%.

תגים:

מוסר חברתי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האם קיים קשר בין אימוץ האחריות החברתית באסטרטגיה של חברה לבין ביצועיה?", סמינריון אודות "האם קיים קשר בין אימוץ האחריות החברתית באסטרטגיה של חברה לבין ביצועיה?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.