היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 95
עבודה מס' 61623
בחינת הסכמי אי-תחרות מול עקרון חופש העיסוק.
2,352 מילים (כ-7 עמ'), 14 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 61577
האם ובאיזה מידה תואמת מדיניותה הכלכלית של הממשלה העולה מ"הסכם הקיבוצים" ומ"ההסדר המשלים" (1996) את ערכי הכלכלה הליברלית?
10,246 מילים (כ-31.5 עמ'), 25 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61434
הסכנה בהסכם שלום עם הפלסטינים והקמת מדינה פלסטינית וכיצד הסכם כזה עלול לגרור את ישראל למלחמה כוללת עד כדי סכנה קיומית לישראל.
8,730 מילים (כ-27 עמ'), 19 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 65923
סוגיית המים ביחסי ישראל-ירדן והסכם השלום שנחתם ביניהן ביוני 1994, השגותיו והשלכותיו על האזור כולו.
3,958 מילים (כ-12 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66208
יחסי ירדן ישראל מכינון שתי המדינות ועד להסכם השלום.
10,230 מילים (כ-31.5 עמ'), 11 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66361
המאפיינים הרדיקלים של התנועה, הגורמים להקמתה, ניתוח אמנת התנועה ועמדתה לגבי הסכם השלום שנחתם בין ישראל ובין אש"ף.
9,692 מילים (כ-30 עמ'), 18 מקורות, 602.95 ₪
עבודה מס' 66587
בחינת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) תשנ"ו-1996, במלאת עשור לפונדקאות בישראל.
10,680 מילים (כ-33 עמ'), 80 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66523
היבוא המקביל כמקרה מבחן.
8,701 מילים (כ-27 עמ'), 28 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62348
26,104 מילים (כ-80.5 עמ'), 60 מקורות, 724.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 95