היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 51
עבודה מס' 40565
הדמוקרטיה הישירה בקיבוץ, השינוי החברתי, השינוי באסיפת הקיבוץ ותחזית לשנות ה-2000.
6,286 מילים (כ-19.5 עמ'), 31 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61860
מהי תפיסתן העצמית של נשות קיבוץ עובדות, לאור השינויים והתמורות שחלו לאחרונה במערכת הקיבוצית.
18,800 מילים (כ-58 עמ'), 90 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 65990
שיטות התגמול החומרי בקיבוץ והשפעתן על חבריו. האם קיים קשר בין תגמול חומרי, לבין מוטיבציית המקבלים אותו.
9,837 מילים (כ-30.5 עמ'), 51 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 40582
רקע היסטורי, השינוי החברתי, הפוסט-מודרניזם והקיבוץ, הקיבוץ כקהילה דמוקרטית, אסיפת הקיבוץ, השינויים בה ותחזית לשנות ה-2000.
12,935 מילים (כ-40 עמ'), 31 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60921
בחינת השפעת ההסדרים הקיימים בקיבוץ על פעילות הנשים במנהיגות הקיבוצית ואיפיון של המנהיגה בקיבוץ.
7,815 מילים (כ-24 עמ'), 19 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69000
בחינת מעמד האישה בקיבוץ באמצעות ניתוח תוכן של כתבות בעיתון "הקיבוץ".
6,444 מילים (כ-20 עמ'), 17 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60853
ניתוח זרימת המידע והקמת מערכת מידע לניהול צי רכב בקיבוץ, כולל מסמך יזום, איפיון ותרשימי . DFD
9,284 מילים (כ-28.5 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 20106
ניתוח מאמר הדן בתפיסם האידאולוגית והחינוכית של מייסדי הקיבוץ הדתי תוך בחינת הסיבות והאידאולוגיה מאחורי רצונם של יהודים לעלות לארץ.
2,444 מילים (כ-7.5 עמ'), 0 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 50952
בחינת השפעת התמורות שחלו בקיבוץ על החינוך המשותף.
11,532 מילים (כ-35.5 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 51