היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [46–54] מתוך 324
עבודה מס' 69656
סקירת חברת בטר פלייס (המכונית החשמלית) במשקפי תורת האילוצים.
2,063 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69655
הערכת שווי לחברה ובדיקת היחסים הפיננסים שלה.
9,079 מילים (כ-28 עמ'), 13 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 69649
מחקר אמפירי הבא לבחון את תיאוריית השוק היעיל לעניין מחיר המניה.
2,742 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69648
כיצד מושפעים ביצועי הפירמה מהרכב וגודל הדירקטוריון - בדיקה על מדגם של 45 חברות.
4,114 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69639
ניתוח של מקרה ההונאה.
7,783 מילים (כ-24 עמ'), 12 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69630
מעבר לתקינה בינלאומית-השלכות על חברות ישראליות: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
10,471 מילים (כ-32 עמ'), 10 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 69622
מחקר אמפירי בשיטת חקר מאורעות אשר מטרתו לבחון את הקורולציה בין פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב לבין התנהגות המניות סביב מועד זה.
5,086 מילים (כ-15.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69619
ניתוח דוחות כספיים של החברה (מאזן, רווח והפסד ותזרים מזומנים) ל-3 שנים והשוואה לחברת "דן".
10,590 מילים (כ-32.5 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69618
בחינה אמפירית של השאלה: האם אימוץ המלצות וועדת גושן בדבר קוד ממשל תאגידי מגיעות לביצועים טובים יותר.
4,104 מילים (כ-12.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [46–54] מתוך 324