היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [64–72] מתוך 329
עבודה מס' 69514
עבודה עיונית אשר סוקרת את שכר המנכ"לים בחברות ציבוריות שונות ומנסה להוכיח קשר בין השכר לבין ביצועי החברה, רווחיה וכו'.
5,193 מילים (כ-16 עמ'), 38 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69513
עבודה אמפירית העוסקת בשאלה האם מדיניות של חברה מסוימת לחלק/לא לחלק דיבידנד משפיעה על מחיר המנייה.
3,824 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69470
כיצד ימוסה מוניטין ומתי עסקה תסווג כמכירת מוניטין.
9,110 מילים (כ-28 עמ'), 44 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69447
התייחסות ל- IAS 40 ולמיסים הנדחים, מכשירים פיננסים, הטבות לעובדים, מטבע פעילות ועוד.
5,460 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69439
באילו מאיצי ערך על הארגון לבחור ומהו מאיץ הערך הקשה יותר ליישום.
2,869 מילים (כ-9 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69438
הערכת שווי לשוויה הכלכלי וסקירת החברה והענף בו היא פועלת והשוואה לחברת שופרסל.
13,635 מילים (כ-42 עמ'), 9 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69437
האם יישום מושכל של עקרונות גישת ניהול לפי אילוצים בשרשרת אספקה יביא לשיפור בביצועיה?
7,566 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69385
ניתוח שבוצע על השנים: 2007-2011.
10,602 מילים (כ-32.5 עמ'), 7 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69362
ניתוח דוחות פיננסיים של חברת מלונות דן, תוך השוואת ביצועיה הכלכלים של החברה ביחס לביצועים של רשת מלונות ישרוטל. כמו כן, בעבודה בוצעה הערכת שווי של החברה בשיטת היוון תזרימי המזומנים החופשיים DCF.
8,227 מילים (כ-25.5 עמ'), 10 מקורות, 350.95 ₪

עבודות [64–72] מתוך 329