היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעבר לתקינה בינלאומית IFRS

עבודה מס' 069630

מחיר: 665.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מעבר לתקינה בינלאומית-השלכות על חברות ישראליות: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

10,471 מילים ,10 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

מחקר זה מדווח על תוצאות המדגם שנערכו בקרב 105 חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל, בנושא השלכות המעבר לתקינה בינלאומית והשפעה על סעיפי דוחות הכספיים של החברות הנבדקות. סיווג החברות על פי היקף הפעילות (גדולות, בינוניות, קטנות) וענפי הפעילות השונים הביא למסקנה שקיימת השפעה חיובית/שלילית בהצגת הסעיפים בדוחות הכספיים במעבר לתקינה הבינלאומית. כתוצאה מהמעבר לתקני IFRS חל שינוי בכל הסעיפים הכספיים הנבדקים, חברות הקטנות הושפעו יותר מאשר חברות גדולות או בינוניות. ההשפעות המשמעותיות של מעבר מתרכזות בעיקר במגזר השקעה ואחזקה ומגזר הנדל"ן.

מטרת המחקר לבחון את ההשלכות של המעבר לתקינה בינלאומית IFRS בקרב חברות בישראל והשלכות על סעיפים בדוחות הכספיים של חברות שבמדגם. הצפי לקבל הוכחות לשינוי (עלייה/ירידה) בהצגת הסעיפים בדוחות הכספיים אחרי אימוץ תקינה הבינלאומית. במחקר נבחן את השפעת המעבר על דוחות הכספיים של החברות ציבוריות תוך השוואה בין הדיווח לפני ואחרי היישום. צפוי לקבל נתונים שמשתנים ומושפעים מגודל החברות ומענפי הפעילות השונים של החברות. הוגדרו מספר שאלות לצורך המחקר והן:
* איך משתנים סעיפים בדוחות הכספיים (דו"ח רווח והפסד ומאזן) של חברות הישראליות באימוץ ומעבר לתקינה בינלאומית? סעיפים הנבדקים הם: רווח נקי, נכסים, התחייבויות, הון עצמי.
* האם חברות הושפעו באותה מידה או שיש השפעה בהתאם לגודל החברה או בהתאם לענף/מגזר הפעילות של החברה?

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. היבטים תיאורטיים
2.1 אימוץ התקינה הבינלאומית בעולם
2.2 אימוץ התקינה הבינלאומית בישראל
2.3 סקירה ספרותית
2.4 השערות המחקר
3. היבטים אמפיריים
3.1 בחירת המדגם
3.2 שיטת המחקר
3.3 ממצאים ותוצאות
4. מסקנות והמלצות למחקרים עתידיים
5. רשימה ביבליוגרפית
6. נספחים

קטע מהעבודה:

בסקר נוסף שנערך על ידי (2005) Dresdner Kleinwort Wasserstein בקרב 28 חברות גדולות אירופאיות, בנושא מעבר לתקינה בינלאומית IFRS, נמצא כי קיימת השפעה גדולה על דוחות הכספיים של החברות ביישום תקינה בינלאומית. במחקר נמצא כי חובות והתחייבויות אחרות עלו בממוצע ב- 16% בעקבות יישום התקינה, למרות שרווח הנקי ירד ב-3% בקרב החברות הנבדקות (Financial times, 2005).

תגים:

תקינה בינלאומית · IFRS · חשבונאות · תקן · דוחות כספיים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעבר לתקינה בינלאומית IFRS", סמינריון אודות "מעבר לתקינה בינלאומית IFRS" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.