היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת המעבר ל-IFRS על הרלוונטיות של המידע החשבונאי בחברות ציבוריות בישראל

עבודה מס' 070240

מחיר: 289.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת השפעת המעבר לדיווח על פי IFRS על מחירי המניות בשנת 2008.

3,878 מילים ,9 מקורות ,2015

תקציר העבודה:

עבודה זו תעסוק בנושא התקנים החשבונאיים החדשים של הדוחות על פי תקני IFRS שהכניסו את ישראל לקבוצת מדינות העולם שמדברות בשפה החשבונאית החדשה. מטרת העבודה היא לבחון את השפעת המעבר לדיווח על פי IFRS על מחירי המניות בשנת 2008. המעבר לשיטת הדיווח החדשה יצר פערים בין הרווח בעבר לבין הרווח הנוכחי ומכאן החשיבות לבחון את ההשפעה על מחירי המניות כדי להגדיר מה היו ההשלכות של האימוץ הזה.
בעבודה אסתמך על המחקר של KOUSENIDIS, LAKAS AND NEGAKIS שבחנו באמצעות מודל אמפירי את מידת הרלוונטיות של המידע החשבונאי (רווח למניה והון עצמי) לפני ואחרי התקופה שלאחר יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים בקרב מדגם של חברות יווניות.
בעבודתנו, נשאף לבחון את אותה הסוגיה לגבי שוק ההון בישראל. כלומר, העבודה שלנו עוסקת בשאלה הבאה: מהי השפעת המעבר לתקני חשבונאות בינלאומיים (IFRS) על מידת הרלוונטיות של המידע החשבונאי והתוצאתי למשקיעים בשוק ההון הישראלי.
בחלקה האמפירי של העבודה נבדוק את השפעת אימוץ ה-IFRS על מדגם של כ-50 חברות אשר נסחרות במדד ת"א 100 ונעשה השוואה בין הנתונים של שנת המעבר לתקינה הבינלאומית (2008) עם הנתונים של השנה הקודמת (2007), ובודקים מה קרה לקשר בין המידע החשבונאי לבין מחירי המניות של החברות עקב המעבר.
לאחר מכן, ננתח את התוצאות שקיבלנו מהרגרסיות, ונשווה אותן להשערות של המחקר שלנו, ונציג אז את המסקנות שיוצאות מן המחקר לגבי השלכות המעבר ל- IFRS על חשיבות המידע החשבונאי.

תוכן העניינים:
מבוא
I. סקירת ספרות
א. היבטים בסיסים
ב. יתרונות וחסרונות של המערכת הבינלאומית
ג. הבדלים בין תקינה ישראלית לבין תקינה הבינלאומית
ד. מחקרים מפורסמים בנושא
II. המחקר
1. היבטים אמפיריים
2. ניתוח תוצאות ביצוע הרגרסיה.
3. תוצאות המחקר וניתוחן
III. סיכום ומסקנות

קטע מהעבודה:

1. יכולת השוואה בין חברות מקומיות לבין חברות זרות
עד ליישום התקינה החדשה היה קושי להשוות בין חברות מקומיות לחברות זרות, מהסיבה שהחברות הזרות הציגו את דוחותיהם הכספיים לפי שווי הוגן ואילו הדוחות הכספיים של החברות המקומיות דווחו ע"פ עלותם המופחתת בספרים, מה שיצר קושי בהערכה של שווים ההוגן ובהשוואתיות בינם לבין חברות זרות. עם יישום התקינה החדשה ניתן יהיה להשוות בין החברות בצורה פשוטה יותר(2).

תגים:

מאוחדים · חשבונאות · סמינריון · חשבונאות · תקינה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת המעבר ל-IFRS על הרלוונטיות של המידע החשבונאי בחברות ציבוריות בישראל", סמינריון אודות "השפעת המעבר ל-IFRS על הרלוונטיות של המידע החשבונאי בחברות ציבוריות בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.