היישום אינו מחובר לאינטרנט

המעבר לתקינה הבינלאומית (IFRS)

עבודה מס' 069039

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת המעבר לתקינה הבינלאומית (IFRS) על הדוחות הכספיים של חברות הנדל"ן

6,303 מילים ,13 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

בחודש יולי 2006 פורסם תקן חשבונאות מספר 29, אשר קובע כי הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בישראל יערכו החל מהרבעון הראשון של שנת 2008 לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים- IFRS. תקן 29 מאפשר לישויות כאמור לבחור לערוך דוחותיהן הכספיים לפי תקני IFRS במועד מוקדם יותר מיום 1.1.2008, וזאת החל מהדוחות הכספיים שיפורסמו לאחר 31.07.2006.

חברות נדל"ן רבות בישראל יישמו את תקן בינלאומי 40 והציגו את הנדל"ן להשקעה לפי שוויו ההוגן, ובכך בעצם הגדילו את ההון העצמי שלהן בעשרות ואף מאות אחוזים. כמו כן, השווי ההוגן חסך מחברות הנדל"ן את רישום ההוצאות הפחת הגדולות שהכבידו על הוצאותיהן.

מטרות העבודה הן:
1.בחינת השינוי בסעיפי ההון העצמי, הרווח הנקי והנדל"ן להשקעה בדוחות הכספיים של חברות הנדל"ן הציבוריות בישראל
2.ביצוע ניתוח סטטיסטי של השינויים שחלו בסעיפים שפורטו לעיל
3.סקירת ספרות רלוונטית בנושא ומחקרים שבוצעו במדינות בעולם וביניהן: הונג-קונג, בריטניה, ניו-זילנד ואחרות.
באמצעות עבודה זו, אוכל להבין את השפעת המעבר לתקינה הבינלאומית על חברות הנדל"ן בישראל לפי הנתונים המוצגים בדוחותיהן הכספיים. האם אכן מדובר בניפוח של הנתונים או שמא מדובר במעבר לרלוונטיות ועדכניות שכל כך נדרשים בימים אלו.

הניתוח מבוצע על 25 חברות נדל"ן ציבוריות בישראל ע"י עריכת מבחן T לשני מדגמים מזווגים. המבחן עורך השוואה של הממוצעים של שני משתנים שונים בעבור אותה קבוצה.

תוכן עניינים:
1. מבוא

2. היבטים תיאורטיים
2.1. סקירת ספרות רלוונטית
2.2. היבטים מוסדיים
2.3. הצגת המודל
2.4. הצגת השערות המחקר

3. היבטים אמפיריים
3.1. בחירת המדגם
3.2. מתודולוגיה
3.3. ניתוח התוצאות
3.4. מסקנות

4. סיכום
5. ביבליוגרפיה
6. נספחים

קטע מהעבודה:

"בפילוסופיה החשבונאית קיים מאבק מתמיד בין הרצון לפרסם מידע רלוונטי (שווי הוגן) לבין הרצון לפרסם מידע מהימן (עלות היסטורית)" (שלומי שוב, 2009). בעקבות המעבר לעידן ה-IFRS , רובן המכריע של חברות הנדל"ן הציבוריות בישראל בחרו במודל השווי ההוגן אשר אפשר להן להגדיל את הונם העצמי וחסך מהן רישום הוצאות פחת גדולות. תפיסת המדידה החדשה לפי שווי הוגן העבירה את כובד המשקל בניתוח הדוחות הכספיים מדוח רווח והפסד למאזן. לדברי שוב, אחת האינדיקציות המשמעותיות ביותר לרמת אמון המשקיעים בשווי ההוגן החשבונאי של חברות הנדל"ן הוא מכפיל ההון שלהן: היחס בין שווי השוק של המניות כפי שנגזר ממחירי הבורסה לבין ההון העצמי החשבונאי.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המעבר לתקינה הבינלאומית (IFRS)", סמינריון אודות "המעבר לתקינה הבינלאומית (IFRS)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.