היישום אינו מחובר לאינטרנט

השוחד בסביבה הבינלאומית-היבטים מוסריים

עבודה מס' 023138

מחיר: 337.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: אחריות חברתית בעולם העסקים, השוחד הבנ"ל והשלכותיו, המאבק בשחיתות ועקרון השקיפות.

6,650 מילים ,27 מקורות

תקציר העבודה:

האחריות החברתית בניהול נוגעת למחוייבותם של מנהלים להתנהגות אתית, גם כאשר טובת ארגונם עומדת בראש מעייניהם. הבסיס להתנהגות האתית הינו הימנעות משחיתויות, גם כאשר לכאורה השחיתות אינה פוגעת בחברה המקומית אלא בחברה זרה. אחד מדפוסי השחיתות הנפוצים הינו תשלום שוחד במדינות זרות שבהן הדבר נהוג. גם כאשר ידוע וברור מעל לכל צל של ספק כי בחברתנו השוחד פסול ואסור, נוהגים לעתים מנהלים רבים לשלם שוחד בחברה זרה.

השוחד הינו פונקציה תרבותית הנובעת מדפוסי מוסר שונים בחברות שונות. בסרט "חתול שחור חתול לבן" (קוסטוריצה, 1998), אומר הבטלן שרומה בעיסקת שחיתות "שילמתי שוחד בהגינות".
כל עוד השוחד מתקיים במדינה בה הדבר נהוג, אנו מנועים מלהתערב בנוהג פסול זה, אך אמור להיות לנו ברור שאין לשתף פעולה עם נוהג זה, ובודאי לא לתרום להרס החברה והכלכלי המקומית על ידי מתן שוחד.

בשוחד הבינלאומי, כמו בשוחד המתבצע בתוך מדינה, נפגעות הכלכלה, החברה ואיכות החיים והסביבה. אם העולם הנאור מתערב כנגד גירוש אזרחים מקוסובו או בעבר, כנגד האפרטהייד בדרום-אפריקה, אין סיבה שיאפשר פגיעה באיכות החיים והחברה ברובד העסקי באמצעות מתן שוחד.

השוחד, כמו גורמי שחיתות נוספים, קיים בכל חברה, אך אין הדבר אומר שעל ידי ענישת המושחתים ניתן יהיה לפתור את הבעיה. כמובן שראוי ליצור תחיקה מרתיעה, אך בראש וראשונה יש לדאוג לגורם מחנך, אשר יבהיר לחברה את הפגם שבשחיתות. גורם מחנך זה אמור לבוא בצורת דפוסי התנהגות חדשים אשר יקבעו לחברה דפוסי התנהגות ונורמות של יושר וצדק חברתי. משמעות הדבר כי עיקר המלחמה אמור להיות כנגד התופעה, היינו כנגד השחיתות ולא כנגד המושחתים.
משמעות הדבר , כי המטרה היא לשרש את השחיתות וכשזו תוכר כפסולה מבחינה נורמטיבית, יחדלו רבים מיזמיה להשתמש בה.

לפיכך אטען בעבודתי זו, לצורך בשקיפות בקהיליה העסקית. מהותה של השקיפות הינה אי-פעילות הנעשית מתחת לשולחן, היינו הצגת תשקיפים ברורים ומפורטים של מכלול הפעילויות התפעוליות והכספיות של החברה. עקרון זה אמור להנחות את הקהיליה העסקית מבחינה נורמטיבית, אמור להוות כלל ברזל עבור אנשי עסקים, אשר יובהר להם כי חברה לא תוכל לתפקד באורח פרטי או ציבורי, כל עוד פעולותיה לא תהיינה גלויות, הן מבחינת מחזור העסקים והן מבחינת הגדרתו.

משמעות הדבר, כי אין להסתתר עוד מאחורי מושגים כ"שונות", "אירוח", "יחסי ציבור" וכיוצא באלה, אשר לעתים קרובות הינם ערטילאיים ואינם משקפים באופן ברור את הפעילות האמיתית המתבצעת על ידי הפירמה. מאחר והשחיתות עשויה להתבצע באמצעות מתן שירותים שונים, כלומר שווה כסף במקום כסף, יש לחייב כל חברה להציג את פעילותה באופן גלוי וברור וכן את מטרות הפעילות, על מנת שהדבר יהפוך לנורמה ברורה, כפי שהיבטים עסקיים אחרים הפכו לנורמה [למשל מע"מ], ובכך ליצור מערכת מוסרית בעסקים כלפי פנים ולהשליך את כלליה גם על ניהול עסקים עם גורמים במדינות אחרות, אשר לא בהכרח רואות בקריטריונים אלה את אבני הדרך, לפחות נכון לעכשיו.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: אחריות חברתית בעולם העסקים
פרק שני: השוחד הבינלאומי והשלכותיו
פרק שלישי: המאבק בשחיתות - תרבות והשפעות
פרק רביעי: עקרון השקיפות - הצדק מתחיל מהבית
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אדיג'ס, י., (1990), הניהול על פי פרופ' יצחק אדיג'ס, עתרת הוצאה לאור, הרצליה.
ברק, א., (1962), אחריות שילוחית וטובת המעביד, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
גבע, א., (1997), מוסר ועסקים, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
גולומב, י., (תשמ"ז), הפיתוי לעוצמה: בין ניטשה לפרויד, מאגנס, ירושלים.
יזרעאלי, ד., (1988), אחריות חברתית בניהול, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
כהן, ח., "הקדמה", בתוך: ספר התנועה למען איכות השלטון בישראל, (1998), עמ' 3-4.
כהנא, ר., (1984), דפוסים של שחיתות, אקדמון, ירושלים.
מי-טל, ש., "שוחד בעסקים: הרוב מצביע בעד", בתוך: ד., יזרעאלי, (עורך), (1988), אחריות חברתית בניהול, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, עמ' 258.
ספר התנועה למען איכות השלטון בישראל, (1998).
פינטו, ע., קידום דרך המיטה - התמודדות ארגונית", משאבי אנוש ספט-אוקט', 1992, עמ' 44-49.
קוסטוריצה, א., (1998), חתול שחור תחול לבן, צרפת-גרמניה.
ש.נ., "דירוג שחיתות רב לאומי", ניהול 107, דצמבר 1995, עמ' 36-35.
שלו, מ., ופורטוגלי, מ., "ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות", בתוך: ד. יזרעאלי, (עורך), ( 1988), אחריות חברתית בניהול, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, עמ' 209-213.
Baker, J.C., "The International Infant Forual Controversy: A Dilemma in Corporate Social Responsibility", Journal of Business Ethics 4, 1985, pp. 181-190.
Bensman, J., Gerver, I., "Crime and Punishment in the Factory: The Function of Deviancy in Maintatining the Social System", American Sociological Review 28, 1963, pp. 588-598.
Brenner, S.N., Molander, E.A., "Is The Ethics of Business Changing?", Harvard Business Review Vol. 55[1], 1977, pp. 57-71.
Donaldson, T.J., "Rihgts in the Global Market", In: R.E., Freeman, (ed.), (1991), Business Ethics: The State of the Art, Oxford University Press, Oxford, pp. 139-162.
Hollinger, R.C., "Neutralizing in the Workplace: An Empirical Analysis of Property Theft and Production Deviance", Deviant Behavior 12, 1991, pp. 160-202.
Jones, T.M., "Ethical Decision Making by Individuals in Organization: An Ussue - Contingent Model", Academy of Management Reciew 16, 1991, pp. 366-395.
Kohelberg, L., "Moral Stages and Moralization: The Cognitive-Developmental Approach", In: T. Lickona, (ed.), (1969), Moral Development and Behavior: Theory, Research and Social Issues, Holt, Rinehart Winston, New York.
Miesing, P., Preble, J.F., "A Comparison of Five Business Philosophies", In:
ד., יזרעאלי, (עורך), אחריות חברתית בניהול, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, עמ' 259-270.
Mystorm, P.C., "Dillerneces in Moral Values between Corporations", Journal of Business Ethics 9, 1990, pp. 971-979.
Organ, D.W., (1988), Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrom, Lexington Books, Lexington.
Steers, R.M., (1991), Introduction to Organizational Behavior, Harper Collins Publishers, New York.
Thomas, R.M., (1997), An Integrated Theory of Moral Development, Greenwoods Press, London.
Vardi, Y. Wiener, Y., "Misbehavior in Organizations: Motivational Framework", Organization Science 7(2), 1996, pp. 151-165.
Velasquez, M., "International Business, Morality, and the Common Good", Business Ethics Quarterly 2(1), 1992, pp. 27-40.
Velasquez, M.G., (1992a), Business Ethics: Concepts and Cases, 3rd ed., Prentice-Hall, New Jeresy.

תגים:

עסקים · אתיקה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השוחד בסביבה הבינלאומית-היבטים מוסריים", סמינריון אודות "השוחד בסביבה הבינלאומית-היבטים מוסריים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.