היישום אינו מחובר לאינטרנט

כיצד השתנתה ההכרה הבינלאומית באונס כפשע מלחמה, בין מלחמת ויאטנם למלחמה ביגוסלביה לשעבר?

עבודה מס' 063240

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

5,791 מילים ,13 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן ענינים:
מבוא
סקירה ספרותית
המלמה בויאטנם
המלחמה בבוסניה
אונס כפשע מלחמה בין שתי המלחמות
השינוי בין שתי המלחמות
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
"הם נכנסו לכפר, והכניסו את כולם לתוך מחסן נטוש. הם לקחו אתם כ20 - נשים לשני ימים
ושני לילות, אשר במהלכם, הן נאנסו באכזריות, ואז הוחזרו למחסן גוססות". כך מעדות
שנמסרה לפני זמן לא רב, על מעשי הסרבים בקוסובו.

סיפורים מסוג זה מחרידים. אך אין הם יוצאי דופן. השימוש באונס ככלי מלחמה תועד לאורך
המאות וברחבי העולם. זוהי תופעה שכיחה של מלחמה כנגד אוכלוסייה אזרחית, של רדיפה
פוליטית ואתנית. במהלך הכיבוש של ננקינג ב1937 -, דווח כי כוחות יפניים אנסו אלפי נשים
סיניות. במהלך הקרב על עצמאות בנגלדש בשנת 1971, דווח כי כוחות פקיסטניים אנסו למעלה
מ200 - אלף נשים בנגליות. במלחמת ויאטנם , אונס עבור האמריקאיים היה דבר שבשגרה,
וזאת בכדי להנציח את יחסם המזלזל כלפי הויאטנמים.
למרות שאונס כפשע מלחמה הוא אחד מדרכי האלימות השכיחות ביותר במאה ה20 -, הוא גם
אחד החבויות ביותר .1

בפברואר 2001 הרשיע בית הדין הפלילי הבינלאומי לעניין יוגוסלביה שלושה חיילים סרבים
באשמת מעשי אונס, שיעבוד ועינוי של נשים מוסלמיות בשנת 1992, במהלך המלחמה בין
הסרבים למוסלמים. שניים מהחיילים אנסו נשים, החזיקו אותן לצורך אינוס ע"י חבריהם,
ומכרו אותן לחיילים אחרים. אחת הקורבנות שנמכרה היתה ילדה בת 12, והיא נעלמה בלי
להשאיר עקבות. בית-הדין גזר על שני חיילים אלה 28 ו20 - שנות מאסר. על החייל השלישי,
שאנס ועינה ילדה בת 15, נגזרו רק 12 שנות מאסר, ככל הנראה כיוון שביצע מעשה אחד בלבד.
בית-הדין הגדיר אונס כפשע מלחמה וכפשע נגד האנושות. בכך, פסק הדין מסמן תקדים דרמטי
בהתפתחות התפיסה שזכויות האישה הן חלק אינטגרלי של זכויות האדם. פסק הדין מדגים כי
הזכות של נשים לחירות מאלימות נמצאת בדירוג הגבוה ביותר של זכויות האדם. בפסק דינו,
בית-הדין ציין כי החיילים השתמשו באונס שיטתי כאמצעי טרור וכחלק מתוכנית הטיהור
האתני נגד המוסלמים. למסקנה זו הגיעו על בסיס העובדה שהמעשים אופשרו על-ידי הצבא
והמשטרה הסרבית, אף כי לא הוכח שהם בוצעו בהוראת הצבא. בכך, יצר בית-הדין נורמה
משפטית בינלאומית כי אונס הוא אמצעי כוחני ואכזרי של שליטה פוליטית-חברתית גברית.
הנורמה מיישמת את ההבנה ההומאנית של 50 השנים האחרונות, שמצאה את ביטויה הראשון
בספרות הפמיניסטית של בראונמילר ומקינון.
התקדים שקבע בית-הדין הפלילי הבינלאומי מהווה חלק אינטגרלי מהתמודדות עם התופעות
השונות והמזעזעות של אלימות נגד נשים, ההולכת וגוברת בארגונים בינלאומיים. בשנת ,'92
ועדת CEDAW - ועדת האו"ם לביעור כל צורות האפלייה נגד נשים - פרסמה המלצה כללית
המגדירה אלימות נגד נשים כאפלייה הפוגעת בזכויות האדם שלהן: הזכות לחיים, הזכות
לחירות ולביטחון אישי, הזכות לחופש מעונש בלתי-אנושי או מבזה, הזכות לשוויון במשפחה,
והזכות לבריאות פיזית ונפשית.

האלימות נגד נשים מחריפה בזמני מלחמה, אך היא מלווה אותנו גם בחיי היומיום. הפשע של
שלושת החיילים הסרביים הוא קצה הקרחון של תופעת האלימות נגד נשים, שמתבטאת בצורות
כה מגוונות. בדונה את החיילים והאנסים לעונש כבד, הקהילה הבינלאומית עשתה צעד אחד
חשוב להוקעת תופעה בלתי-נסבלת זו מהחברה האנושית. אך זהו רק צעד ראשון בדרך ארוכה
שעומדת לפנינו. 2

בעבודה זו, אביא את שהתרחש במהלך המלחמה בויאטנם, ואת שהתרחש במלחמה ביוגוסלביה
לשעבר, בכדי להראות כי שוני במהות המעשה לא התקיים, בשתי המלחמות, המעשים היו
נפשעים, היה מספר קורבנות רב, והיעדר כל חוק, חגג. אך שלא כמו במלחמה בויאטנם,
למלחמה ביוגוסלביה לשעבר היו תוצאות שלא איחרו לבוא, וחיילים הועמדו למשפט בינלאומי,
ונשאו את תוצאות מעשיהם. לאחר סקירה חוקתית, ובחינה מה נעשה עד היום מבחינה
משפטית, אפנה להעלות תשובות אפשריות לשאלה, מדוע חל שינוי בהכרה הבינלאומית שניתנה
לפשעי האונס במהלך המלחמה ביוגוסלביה לשעבר, אל מול המלחמה בויאטנם?

החלטתי להתעסק בפן זה של מלחמה, ובנושא זכויות הנשים, מתוך ראיה כי משהו אכן משתנה
בעולם בו אנו חיים. יש התפתחות, גם אם היא עדיין מתקנת, ולאו דווקא בהכרח מושרשת,
בנושא זכויות נשים. נשים כיום מתחילות לזכות במעמד שווה ערך לגברים, ע"י התברגותן בין
שורות התפקידים שהיו שמורים בעולם ה"עתיק" לגברים בלבד. ההבדל בשנים אינו רב, אך
השינוי הוא בהחלט בעל נוכחות. והשאלה המסקרנת היא באמת, למה? מה השתנה הלילה הזה
מכל הלילות? מדוע פתאום נשים עולות לכותרות?
על שאלה רבת רבדים זו לא אענה, כי היא שאלה המתעסקת בהיבטים רבים, והסיבות לה
רבות, מגוונות, ובעיקר תלויות אחת בשניה. ובנוסף לכך, בסיכומו של עניין, לא אצליח להוכיח
כי השינוי נגרם בשל סיבות אלו, וחמור מכך, לא ניתן להראות בוודאות כי שינוי זה כבר קרה,
ומיקומינו בשינוי אינו ידוע, אולי בתחילת התהוות חברה מתוקנת, או שאולי הנורמה עדיין לא
השתרשה, ואנו רק מובלים ע"י מה ש"נחשב" לדבר הנכון ביותר לעשות.

ניתן להתייחס אל זכויות אדם כחלק מרציונליות פרקטית, שכן המנגנון ברציונליות זו הוא
הלמידה, וכיום אנו עדיין בשלב למידת מה הנכון ביותר לעשות, ועדיין מעמד האישה אינו
אינסטינקט מובנה בכל אחת ממדינות העולם, זהו יותר רפלקס מותנה - את מה שצריך לעשות
עושים, מתוך התובנה שזהו הדבר הנכון ביותר לעשותו, ולא הדבר שברור שיעשה.

כפי שכבר אמרתי, לא אנסה לתת מענה לשאלות תהומיות אלו, כי אם אבוא ואתן הצעות
אפשריות לשאלה, מדוע התנהלו דברים כפי שהתנהלו, ובתום מלחמה אחת, התוקפים יצאו עם
שנתיים שירות בידיהם, ובתום המלחמה השניה, התוקפים נאסרו ל28 - שנים בבית הכלא.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
.1. Natasha Walter, " Rape as a weapon of war ", Independent (London) May 10
2. פרופ' רדאי פרנסס (האוניברסיטה העברית) , "האנושות נגד אונס", ידיעות אחרונות-זמנים מודרניים, 7 למרץ,
2001. (מהדורה מיוחדת לכבוד יום האישה הבינלאומי).

מקורות:

מאלנצ'וק, פיטר, "פשעים בינלאומיים", משפטים של פשעי מלחמה- פסקה 1, עמ' 353 (106) עד 433 (129).
פרופ' רדאי פרנסס (האוניברסיטה העברית) , "האנושות נגד אונס", ידיעות אחרונות-זמנים מודרניים, 7 למרץ, 2001. (מהדורה מיוחדת לכבוד יום האישה הבינלאומי).
"קובץ מקורות לקורס משפט בין לאומי פומבי" (בעריכת עינת דסברג), ירושלים, תשס"א, עמ' 106-129 .
אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, כתבי אמנה 1040, כרך 31, עמ' 272-274.
Natasha Walter, "Rape as a weapon of war", Independent (London) May 10, www.flora.org/flora.mai-not/11393
Stuhldreher Keren,(University of Washington) "State Rape: Representations of Rape in Vietnam", The Viet Nam Generation, Vol. 5, March 1994.

תגים:

מוסר · רלטיביזם · בין · יחסים · לאומיים · מלחמה · נשים · פשע

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כיצד השתנתה ההכרה הבינלאומית באונס כפשע מלחמה, בין מלחמת ויאטנם למלחמה ביגוסלביה לשעבר?", סמינריון אודות "כיצד השתנתה ההכרה הבינלאומית באונס כפשע מלחמה, בין מלחמת ויאטנם למלחמה ביגוסלביה לשעבר?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.