היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 63878
מהם הסיבות להקמת מיזמים משותפים בין-לאומיים ברוסיה והקשיים בניהולם?
9,056 מילים (כ-28 עמ'), 12 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 65342
האינטרסים הלאומיים של ישראל מצד אחד ושל גרמניה מן הצד השני,תוך התמקדות באינטרסים של ישראל, אשר הביאו לבסוף לחתימה על הסכם השילומים.
3,227 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68639
בחינה של אופן התמודדותן של החברות האלג'ירית והפלסטינית עם סוגיית מעמד האישה ושינויים שחלים בה במהלך המאבק הלאומי, ולאחריו.
7,071 מילים (כ-22 עמ'), 28 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66642
מהם האינטרסים העיקריים של צרפת ובריטניה (ברמת ניתוח של מדינה ומערכת) בחתימה על הסכם הלבביות?
2,449 מילים (כ-7.5 עמ'), 14 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63450
3,903 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 32542
בחינת היחב"ל של סעודיה, ארה"ב והמערב בתקופת משבר האנרגיה - 1973.
4,806 מילים (כ-15 עמ'), 18 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63469
היבטים כלכליים, רגולטוריים ומוסריים.
10,777 מילים (כ-33 עמ'), 31 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 67043
גורמי התרבות עפ"י ארבעת ממדי התרבות של Hofstede והשפעתם על הצלחה של מיזמים משותפים בין-לאומים.
4,751 מילים (כ-14.5 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62006
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (1992) והרקע לחקיקתו.
12,268 מילים (כ-37.5 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17