היישום אינו מחובר לאינטרנט

ארגונים רב לאומיים וזכויות אדם במדינות מתפתחות

עבודה מס' 063469

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: היבטים כלכליים, רגולטוריים ומוסריים.

10,777 מילים ,31 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

לארגונים רב לאומיים השפעה מכרעת על כלכלתה של מדינה מתפתחת. השקעה זרה ישירה במדינות המתפתחות עמדה בשנת 2004 על 172 מיליארד דולר, כ- 32% מהתוצר הגולמי של המדינות לאותה שנה. זאת ללא חישוב צורות השקעה אחרות. עבור המדינות המתפתחות זהו מימון קריטי לחובותיהן הכבדים.
קל להבין אם כן מדוע מדינה מתפתחת מוכנה "להתגמש" בכל הנוגע לזכויות עובד בסיסיות בתמורה להשקעה זרה, ודוגמאות לכך יש לרוב.

העבודה מציגה אפיונים למדינות מתפתחות, לארגונים רב לאומיים ולמערכת היחסים שנוצרת ביניהם.בעבודה יוצגו החוק הבינלאומי לזכויות עובד, הארגונים העולמיים הנוגעים לנושא, האינטרס הכלכלי של המדינות המתפתחות והארגונים הרב לאומיים וההיבטים המוסרים לרגולציה. לבסוף יוצע פיתרון למורכבות הדילמות העולות בעבודה.

שאלת המחקר: האם יש מקום לחקיקה בינלאומית לגבי זכויות אדם על חברות רב לאומיות הפועלות במדינות מתפתחות.
שיטת המחקר: בחינה עיונית של מחקרים ומאמרים אקדמיים בתחום הניהול הבינלאומי ומתחום מוסר ועסקים, תוך שילוב נתונים כלכליים מדוחות ארגונים שונים.
השערת המחקר: יש מקום לחקיקה בינלאומית מסודרת משום שמתן הלגיטימציה לממשל המקומי הינו פתח לשיקולים שונים שלא לטובת העובדים.
עבודה זו פועלת לפי מספר הנחות בסיס. נקודת המוצא היא כי הארגון הינו אישיות מוסרית.
הוא גוף בעל יכולת לבצע שיקול דעת בין טוב לרע, לבחור ולתת דין וחשבון על פעולותיו. ללא הנחה זו נשמט הבסיס המוסרי לכל דיון.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. קווים לדמותה של מדינה מתפתחת
2.1 אפיונים תרבותיים של מדינות מתפתחות
3. מאפיינים לפעילותו של הארגון הרב לאומית
4. מערכת האינטרסים שבין הפירמה למדינה המתפתחת
5. ריסון המערכת העסקית
5.1 ריסון חיצוני
5.1.1 אמצעים הריסון החיצוני של הפירמות
5.1.2 ריסון חיצוני באמצעות ארץ האם
5.1.3 מגבלות הריסון החיצוני
5.2 הריסון העצמי של העסק
6. יחסיות המוסר
6.1 יחסיות נאיבית
6.2 יחסיות תרבותית
6.2.1 מימדים תרבותיים משותפים למדינות מתפתחות
7. דילמות מוסריות ופתרונן
7.1 מודל השלבים לקבלת החלטות מוסריות בניהול
שלב א': שלב מקדים
שלב ב': פתרון על פי הסגולות הטובות
8. סיכום ומסקנות
9. ביבליוגרפיה
10. נספחים

מקורות:

גבע א'. (2000). מוסר ועסקים מושגים ועקרונות, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה
יחזקאל, א', שנקר ע', (2001). ניהול בין לאומי. ת"א: האוניברסיטה הפתוחה
Nozick R. (1974). anarchy, state, and utopia. oxford: Basil Blackwell, p. 160
Cohen, R., Pant, L., Sharp, D.J., (1995). An Exploratory Examination of International
Differences in Auditors' Ethical Perceptions, Behavioral Research. 7: 37-64.
Bahmani-Oskooee, M. Nasir A.B. (2002). Corruption, law and order, bureaucracy and real exchange rate, Economic Development and Cultural Change. 10(2): 8
Basu, P., Chakraborty, C., Reagle D. (2003). Liberalization, FDI, and growth in developing countries: A panel cointegration approach, Economic Inquiry. Huntington Beach:.41,( 3); 51
Berenbeim, R. (1999). Ethics in the Global Workplace, vital speeches of the day, New York: 66, (5): 138
Bosworth, B.P., Collins, S.M. (1999), "Capital flows to developing economies: implications for saving and investment", Brookings Papers on Economic Activity.1: 143-169.
Brown, G.D. (1998). The global threats to workers health and safety on the job. Social justice san Francisco. 29(3).
Cooney, S. (1999). Testing times for the ILO: Institutional reform for the new international political economy', Comparative Labor Law Policy Journal. 365
Ehrlich, I., Lui F.T. (1999). Bureaucratic corruption and endogenous economic growth Journal of Political Economy. 270, (93)
Elmawazani, K., Saadi, S., Nogouhouo I. (2005). Does FDI Imply Productivity fot thr Host Economy?, journal of American Academy of Business. Cambridge.6, (2):85
Hammond, C. Grosse, R. (2003). Rich man, poor man: Resources on globalization
Reference Services Review. Bradford: 31, (3); 285
Hepple, B. (1999). A Race to the Top? International Investment Guidelines and Corporate Codesof Conduct, Comparative Labor Law Policy Journal. 347
Hopfstede, G. (1983). National Cultures in four Dimensions: A Research-Based Theory of Cultural Differences Among Nations, International Studies of Management Organization 13 (1, 2): 46-74.
Howse, R. (1999). The World Trade Organization and the Protection of Workers' Rights, Journal of Small Emerging Business Law, 131, (3)
Kaptein, M. (2004). Business Codes of Multinational Firms: What Do They Say?
Journal of Business Ethics,.50,(1); 13
Lal, D., Hyint, H. (1998) The Political Economy of Poverty, Equity and Growth: A Comparative Study, journal of economic literature. 36, (2)
Macklem, P. (2002). Labor law beyond borders. Journal of International Economic Law, 5(3): 605
Maria Joseph, C.P., Kwon, I.G., Stoeberl, P. A., Baumha, R. (2003). A Cross-Cultural
Comparison of Ethical Attitudes of Business Managers: India, Korea and the United States. journal of Business Ethics 46:263-28
Modic, S. J. (1987). Forget Ethics-and Succeed? Industry Week 235 (2): 17-18
Muncy, J. A., Eastman, J. K., (1998). Materialism and Consumer Ethics: An Exploratory Study, Journal of Business Ethics 17(2): 137-145
Murray J. (2001). A New Phase in the Regulation of Multinational Enterprises: The Role of the OECD. The Industrial Law Journal. Oxford: 30,( 3); 255
Shamir, R., (2004). Between Self-Regulation and the Alien Tort Claims Act: On the Contested Concept of Corporate Social Responsibility, Law Society Review. 38, (4):635
Simons, P. (2004). Corporate Voluntarism and Human Rights: The Adequacy and Effectiveness of Voluntary Self-Regulation Regimes, Relations Industrielles. 59, (1); 101
Smith, C.G., Hills, S.M.(2003).political economy and the transition from planned to market economies. European Business Review. Bradford: 15, (2); 116
Trubek, D.M., Mosher, J., Rothstein, J.S. (2000). Transnationalism in the Regulation of Labor Relations: International regimes and transnational advocacy networks, Law Social Inquiry 1187
Tomohara, A. (2004). Globalization for Development? Inward FDI and the Size of the Market Southern Business Review. Statesboro: 30, (1)
Tsui, J., Windsor. C., (2001). Some Cross-Cultural Evidence on Ethical Reasoning.
Journal of Business Ethics. 31(2): 143-150
Vitell. S., Nwachukwu. S. L., Barnes. J.H (1993). The Effects of Culture on Ethical Decision-Making: An Application of Hofstede's Typology, Journal of Business Ethics. 12(10): 753-760
Wood, J. A., Longenecker, J.G., Moore, J.A., Carlos. W., (1988). Ethical Attitudes of Students and Business Professionals: A Study of Moral Reasoning, Journal of Business Ethics. (4): 249

תגים:

גלובליזציה · זכויות · אדם · ארגון · בינלאומי · מוסר · ועסקים · לאומי · מדינות · עובד · עולם · שלישי · תאגידים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ארגונים רב לאומיים וזכויות אדם במדינות מתפתחות", סמינריון אודות "ארגונים רב לאומיים וזכויות אדם במדינות מתפתחות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.