היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 70
עבודה מס' 65290
ניתוח הארגון בזק בינלאומי, ניתוח הסביבה בה הארגון עובד, בעיה שיווקית של חברת בזק בינלאומי והמלצות לפתרון הבעיה תוך שימוש במודל הפערים
7,934 מילים (כ-24.5 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70537
כיצד מתבטא השינוי במדיניותה של ארה"ב כלפי טרור בינלאומי וטרור גרעיני בעקבות אירועי ה-11 בספטמבר 2001?
8,247 מילים (כ-25.5 עמ'), 27 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 64207
מימון וסחר בינלאומי בהיבט הבנקאי, אשראים דוקומנטריים.
12,115 מילים (כ-37.5 עמ'), 27 מקורות, 320.95 ₪
עבודה מס' 67859
תיאור תהליך ייצוא יין מישראל לארה"ב תוך דגש על עקרונות ומושגים בסחר בינלאומי.
4,077 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 61714
בחינת ההיבטים בניהול בינלאומי של המדינות ישראל ויפן.
3,788 מילים (כ-11.5 עמ'), 11 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64746
ניתוח של השירות בחברת בזק בינלאומי.
3,436 מילים (כ-10.5 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67004
סקירת המדינות והשוואה של מאפיינים תרבותיים, שיטות ניהול ואופן קבלת החלטות, מו"מ בינלאומי, ניהול משאבי אנוש והיבטים אסטרטגיים.
8,985 מילים (כ-27.5 עמ'), 9 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 66183
ניתוח הפרמטרים הקשורים לניהול בינלאומי בין שתי המדינות
7,601 מילים (כ-23.5 עמ'), 22 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 63920
ניתוח והשוואה של שתי המדינות לפי קריטריונים של ניהול בינלאומי.
5,205 מילים (כ-16 עמ'), 25 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 70