היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63240
5,791 מילים (כ-18 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 40451
רקע היסטורי, חשיבות סיקור מלחמות, השימוש שעושה הממשל במדיה, עבודת הכתבים והמצב בארץ.
3,401 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50582
בחינת השאלה על רקע העובדה שהיתה זו המלחמה הראשונה בעידן הגרעיני לאחר הפצצת נגאסאקי והירושימה.
6,883 מילים (כ-21 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20210
הצגת הנושא, תיאור האיומים, התערבות המעצמות, הכח הגרעיני, מגבלותיה של ישראל ועוד.
6,015 מילים (כ-18.5 עמ'), 25 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60763
בחינת השפעתם של קשרי הגומלין בין הדרג המדיני לדרג הצבאי.
10,485 מילים (כ-32.5 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 64822
ניתוח תיאורטי ומאפייני מלחמה זו, תוך ביסוס החומר על מלחמות הפולופונז, מלחמת איראן-עיראק ומלחמת רוסיה-יפן.
2,995 מילים (כ-9 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66238
מניעי היציאה למלחמה, הגופים שהשתתפו במלחמה, אמצעי ותצורת הלחימה, התערבות בינ"ל והישגי המלחמה מבחינת שינויים טריטוריאליים.
5,393 מילים (כ-16.5 עמ'), 8 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 70178
בחינת המשמעות המעורבות הצבאית של שתי המעצמות במהלך המלחמה ואת ייצוגה של המלחמה ככלי בידי המעצמות במלחמה הקרה.
15,791 מילים (כ-48.5 עמ'), 27 מקורות, 447.95 ₪
עבודה מס' 63874
בחינת מלחמת ויטנאם בראי מאפייני המלחמה המוגבלת, בהסתמך על הגדרתו של קלאוזוביץ וגישתו של מורגנתאו לניתוח העצמה.
9,618 מילים (כ-29.5 עמ'), 15 מקורות, 421.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100