היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת המעבר ל-IFRS על היחסים הפיננסים המשמשים בניתוח דוחות כספיים.

עבודה מס' 067081

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת היקף השוני בתוצאות של היחסים הפיננסים לפני ואחרי אימוץ התקן.

6,684 מילים ,11 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

מעבר לדיווח לפי IFRS צפוי להשפיע על יחסים פיננסים שונים בדוחות הכספיים באופן שיכול להביא לכך שהחברה תידרש לנהל משא ומתן עם בנקים וגורמים דומים על שינוי באמות המידה הפיננסיות שלה (covenants) בעקבות אימוץ ה- IFRS.
לאור החשיבות של השינויים הצפויים מיישום התקינה החדשה, בעבודה זו אני אבחן את היקף השוני בתוצאות של היחסים הפיננסים המשמשים בניתוח דוחות כספיים, בחברות שבחרו ליישם אימוץ מוקדם של התקינה החדשה מול אותם יחסים פיננסים כפי שהם משתקפים מהדוחות הכספיים לפני אימוץ ה- IFRS. כמו כן, נעמוד על מהות השוני בין היחסים השונים ,אילו מהתקנים שיושמו הביאו להיווצרות ההבדלים ומה הם המשמעויות של הבדלים אלה ביחסים שבין החברה למשתמשים השונים בדוחות הכספיים.
אני אבחן לאילו מהיחסים שהשתנו קיימת מובהקות סטטיסטית ואיזה תקן מהתקנים שאומצו גרם לשינוי, תוך התייחסות לכלל החברות במדגם, הבחנה בין ענפים השונים אליהם החברות משתייכות (ענף התעשייה וענף המסחר והשירותים אוחדו לצורך המבחן בשל גודלם הקטן), כמו גם, תוך כדי הבחנה בין קבוצות היחסים הפיננסים השונות. במקרה ואכן קיימים הבדלים בעלי מובהקות סטטיסטית ,אני אבחן האם הם משמעותיים או לאו לגבי ההתקשרויות של החברות עם גורמים שונים, בינהם נושים ,כגון: בנקים ובעלי עניין. לצורך הבדיקה, האם אכן קיימת מובהקות סטטיסטית להבדלים בין היחסים הפיננסים, אני אערוך מבחן סטטיסטי מסוג T. כאשר הממוצעים של תוצאות שני היישומים (לפי תקינה ישראלית ולפי IFRS) כמעט שווים בערכם, נשאלת השאלה: האם קיים הבדל מובהק בתוצאות של שני המדגמים המזווגים. כדי לשלול את האפשרות שההבדל בין הממוצעים מקרי, אלא נובע מן העובדה שמדובר בשתי השפעות שונות, יש להתייחס בנוסף לממוצעים גם ל: גודל המדגם, לפיזור הערכים סביב הממוצע, לסטיית התקן, לשונות בתוך המדגם (אחידות). המבחן המביא בחשבון את כל המרכיבים הנ"ל הוא מבחן T.
במבחן T, תמיד השערת ה -0 היא שאין הבדל בין שתי ההשפעות ואילו ההשערה האלטרנטיבית היא שקיים הבדל. אם כך, אני אשתמש בממוצעים של היחסים הפיננסים השונים שהתקבלו מיישום כל אחת מהתקינות החשבונאיות, תוך שימוש במבחן סטטיסטי למדגמים מזווגים - מבחן T.

תוכן עניינים:
1. נושא
1.1 מבוא
2. היבטים תיאורטיים
2.1 סקירה ספרותית רלוונטית
2.2 מה זהIFRS ?
2.3 Case Study
2.4 סקרים
2.5 מחקרים
2.6 היבטים מוסדיים
2.7 הרמוניזציה (Harmonization)
2.8 התפתחות התקינה החשבונאית בישראל
3. מתודולוגיה
3.1 השערות המדגם
4. היבטים אמפיריים
4.1 המדגם
4.2 שיטת מחקר
4.3 מסקנות וממצאים
4.4 סיכום
5. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

שוקי ההון ובכללם המשתמשים השונים בדוחות הכספיים התמודדו בשנים האחרונות עם לא מעט בעיות שצצו ועלו בעקבות יישום תקינות חשבונאיות לא אחידות המיושמות במדינות השונות. מסקירה היסטורית של התפתחות התקינה החשבונאית במדינות השונות ניתן ללמוד על השפעות שונות על התקינה הקשורות ,בין היתר, למאפיינים הכלכליים הייחודיים של כל מדינה .Berry and Parker (1987) בחנו במאמרם את הגורמים לשוני בין התקינות החשבונאיות במדינות השונות, הם בחנו ארבעה גורמים עיקריים שלדעתם השפיעו על היווצרות תקינות שונות במדינות העולם - שיטת החוק במדינה,סוגי העסקים ,סוגי החברות והבעלויות ,השפעת שיטת המס והיכולת המקצועית של החשבונאים באותה מדינה.

תגים:

תקינה בינלאומית · התקינה החדשה · IFRS · גלובליזציה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת המעבר ל-IFRS על היחסים הפיננסים המשמשים בניתוח דוחות כספיים.", סמינריון אודות "השפעת המעבר ל-IFRS על היחסים הפיננסים המשמשים בניתוח דוחות כספיים." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.