היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת IFRS על מסים שוטפים

עבודה מס' 070360

מחיר: 549.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם המעבר לתקינה הבינ"ל הסטנדרטית השפיע על המסים השוטפים?

5,277 מילים ,17 מקורות ,2015

תקציר העבודה:

בעבודה זו אבחן את השפעת המעבר ל-IFRS על סעיפי מסים שוטפים. תקן 19 מגדיר את הטיפול במיסים שוטפים ומפרט מספר מקרים מרכזיים:
1. מסים שוטפים בגין התקופה הנוכחית ובגין תקופות קודמות שטרם שולמו, יוכרו כהתחייבות. אם הסכום ששולם בגין התקופה הנוכחית ובגין תקופות קודמות עולה על הסכום המגיע בגין תקופות אלו, הסכום העודף יוכר כנכס.
2. ההטבה המתייחסת להפסד לצורך מס, אשר ניתן להעברה אחורה, על מנת להשיב את המסים השוטפים של תקופה קודמת, תוכר כנכס.
3. בתחומי שיפוט מסוימים הפסד לצורך מס מנוצל להשבת מס שוטף בגין תקופה קודמת. במקרים אלה הישות מכירה בהטבה כנכס בתקופה בה נוצר ההפסד לצורך מס.
שאלת המחקר בעבודה הינה: האם המעבר לתקינה הבינ"ל הסטנדרטית השפיע על המסים השוטפים?
בחלקה הראשון אסקור את הספרות האקדמית והמחקרית הנוגעת להשפעות התקינה על ישראל ועל מדינות אחרות בעולם אשר אימצו אותה. לאחר מכן אבחן אמפירית האם וכיצד השתנה הטיפול במיסים השוטפים בדוחות החל משנת 2008 בקרב חברות ציבוריות בישראל.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
השפעות המעבר ל-IFRS בעולם
השלכות אימוץ ה-IFRS בישראל
מחקרים מן העולם בנושא השפעת IFRS על סעיפי מס בדו"חות הכספיים
שאלת המחקר והשערת המחקר
שיטת המחקר
המדגם
מבחן t
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

Carmona & Trombetta (2008) מסבירים כי יש שני סוגים מרכזיים של תקינה חשבונאית, הנבדלים זה מזה בגישתם:
1. תקינה חשבונאית מבוססת חוקים (rule-based): סוג זה של תקינה הינו מובנה וגבולות הגזרה שבו מוגדרים וברורים. התקינה בגישה זו כוללת תנאים, קריטריונים ושיטות מדידה ברורים וקונקרטיים, לרבות דוגמאות מפורטות והוראות מדוייקות וברורות באשר לאופן היישום שלה. במקרים חריגים, דיווח לפי גישה זו מתבסס על פס"ד והתנסויות קודמות.
2. תקינה שהינה מבוססת עקרונות (principle-based): בסוג זה של תקינה, הסטנדרטים הינם כלליים יותר ומאפשרים גמישות ושיקול דעת של הגורמים המדווחים ושל הרגולטורים באשר למידע המתפרסם לציבור.

תגים:

תקינה · מיסים · מיסוי · תקני IFRS · תקינה בינלאומית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת IFRS על מסים שוטפים", סמינריון אודות "השפעת IFRS על מסים שוטפים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.