היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 29
עבודה מס' 65837
ניתוח ההטבה "אופציות לעובדים", דיון בשאלה האם הכנסה פירותית או הונית, מיסוי ההטבה, ניתוח הסעיפים הרלבנטים בפקודת מס הכנסה, ניתוח השאלה האם מיסוי אופציות לעובדים עומד בהיבט מטרות המס (פשטות, יעילות והגינות).
7,207 מילים (כ-22 עמ'), 8 מקורות, 332.95 ₪
עבודה מס' 66512
מהו הדין המצוי בישראל לגבי מיסוי הכנסתם של בני זוג ומהו הדין שראוי כי יהיה בישראלי בדבר מיסוי הכנסתם של בני זוג.
12,052 מילים (כ-37 עמ'), 93 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 61660
ניסיון להתחקות אחר שיטת המיסוי שהיתה קיימת בפרובינציית יהודה.
3,575 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65720
שיטת המיסוי ותוצאותיה, תכנוני המס האפשריים והבעיות שעורר תיקון 32
8,059 מילים (כ-25 עמ'), 35 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60565
התייחסות לזיקה הרבה הקיימת בין החברה לבעלי מניותיה והאופן בו הדבר מתבטא במיסוי החברה והכנסות הבעלים והן לחלוקת הדיווידנדים לבעלי המניות בחברה.
7,269 מילים (כ-22.5 עמ'), 11 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 66140
סוגיית מיסוי ה- Limited Liability Company בארצות הברית ובישראל.
6,616 מילים (כ-20.5 עמ'), 30 מקורות, 663.95 ₪
עבודה מס' 68189
עקרונות מיסוי דירת מגורים תוך השמת דגש על פטור ממס זה.
7,887 מילים (כ-24.5 עמ'), 0 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 10453
מהו מלכ"ר, צורת ניהול ספרי החשבונות שלו, דיווחים שוטפים וההגיון מאחוריהם כולל נושא המיסוי של מלכ"ר ומע"מ.
3,417 מילים (כ-10.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68480
רקע כללי, מודל כלכלי על כדאיות הטלת מס על שוק מט"ח והקשר ל"מס טובין".
4,968 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 29