היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין ביצועים הנמדדים באמצעות המדדים הכלכליים EVA ו- MVA לתגמולי מנהלים בחברות ציבוריות בישראל

עבודה מס' 069545

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הקשרים בין רכיבי תגמול המנכ"ל וביצועי החברה, תוך השוואה בין ביצועים הנמדדים על בסיס חשבונאי או בסיס שווי שוק לבין אלו הנמדדים על בסיס רווח כלכלי.

8,554 מילים ,24 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

בעשור האחרון מסתמנת בבירור הנטייה העולמית להעדיף מדדי ביצוע כלכליים על פני המדדים החשבונאיים המסורתיים בהקשר של תגמול בכירים. לפיכך, באמצעות מחקר אמפירי מתיימרת עבודה זו לענות על השאלה האם קיים קשר בין ביצועי החברות הנמדדים באמצעות מדדי הביצוע הכלכליים EVA ו- MVA לבין רכיבי תגמולי המנהלים בחברות ציבוריות בישראל?
עבודת מחקר זו באה לבחון את הקשרים בין רכיבי תגמול המנכ"ל וביצועי החברה, תוך השוואה בין ביצועים הנמדדים על בסיס חשבונאי או בסיס שווי שוק לבין אלו הנמדדים על בסיס רווח כלכלי. המחקר מתבסס על נתוני חברות ציבוריות לשנת 2008 הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, נכון לשנה זו.
המדגם בחן אמפירית 156 חברות ציבוריות, מתוכן 59 חברות שמניותיהן כלולות במדד ת"א 100 ו-97 חברות שמניותיהן כלולות במדד היתר 120.
ממצאי המחקר מעידים כי מלבד המענק השנתי המושפע ממדד שיעור התשואה להון, לא קיים קשר סטטיסטי בין המדדים החשבונאיים ומדדי השוק לבין תגמול המנהלים.
בניגוד לכך, בבחינת הקשר כאמור בין מדד ערך כלכלי מוסף לבין תגמולי המנהלים, נמצא כי הוא משפיע חיובית על כל הרכיבים הנכללים בסל התגמול. יצוין, כי בנקודה זו מושפע הקשר מהותית מהענף העסקי בו פועלת החברה.
לגבי השפעת מדד ערך השוק המוסף על תגמולי המנהלים נצפו קשרים שליליים או העדר קשר, אך תוצאות אלו מושפעות מהמשבר הכלכלי העולמי מאחר והמדד תלוי גם בשווי השוק.

מחקר זה מאמת את הנטייה החדשנית לביסוס מערך תגמול הבכירים על מדדים כלכליים חלף מדדי השוק או מדדים חשבונאיים והוא שופך אור על סוגית תגמולי המנהלים הבכירים כפי שהיא מתבטאת בישראל.

המתודולוגיה בעבודה מבוססת על שני מחקרים דומים שנעשו בעבר בתחום זה: Sheikholeslami (2001), ו- Baum, Sarver and Strickland(2004).

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. המדדים EVA, MVA מהם?
3. סקירה ספרותית והשערות המחקר
4. שיטת המחקר
5. ממצאים
6. דיון
7. סיכום ומסקנות
8. ביבליוגרפיה
9. נספח - רשימת החברות במדגם

קטע מהעבודה:

הגישה של מדידת ביצועי החברה במונחים של זריעת רווח כלכלי זוכה בשנים האחרונות להצלחה מרחיקת לכת במדינות רבות ונמצאה כבעלת השפעה מהותית על התוצאות העסקיות של החברות בהן הונהגה. בין היתר מחקרים מצביעים כתוצאה מיישום גישה זו על ניצולת גדולה יותר של נכסים, רווחים עודפים גדולים יותר ועליית מחירי המניות (בר-יוסף וטלמור, 1998).
שיטה זו מיושמת לרוב באמצעות מדדי הביצוע EVA (ערך כלכלי מוסף) ו- MVA (ערך שוק מוסף).

תגים:

EVA MVA · מדדים כלכליים · תגמולי מנהלים · שכר · רווחיות · שכר מנהלים · בכירים · ביצועי חברות · תגמול מנהלים · מדיניות שכר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין ביצועים הנמדדים באמצעות המדדים הכלכליים EVA ו- MVA לתגמולי מנהלים בחברות ציבוריות בישראל", סמינריון אודות "הקשר בין ביצועים הנמדדים באמצעות המדדים הכלכליים EVA ו- MVA לתגמולי מנהלים בחברות ציבוריות בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.