היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [73–81] מתוך 328
עבודה מס' 69342
סקירת הענף, ניתוח החברה והשוואה לחברת "תפוז".
9,190 מילים (כ-28.5 עמ'), 10 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69254
בדיקת מדגם המכיל 30 חברות שנסחרות בבורסה בישראל ונמנות במדד ת"א 100.
6,074 מילים (כ-18.5 עמ'), 11 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 69253
מחקר תיאורטי הבוחן את יישום גישת ניהול לפי אילוצים והשפעותיה.
4,829 מילים (כ-15 עמ'), 11 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 69247
סקירה כללית.
2,679 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69221
עבודה תיאורטית אשר בוחנת את סוגית של ניהול רווחים בחברות ציבוריות, הקשר שלה לשיטת התגמול של המנהלים והדרכים לפקח עליה.
9,906 מילים (כ-30.5 עמ'), 40 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69209
ניתוח החברה, התחרות בענף, ניתוח פיננסי והערכת שווי.
9,765 מילים (כ-30 עמ'), 8 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69208
בדיקת סוגיית ניהול הרווחים ב-50 בחברות ציבוריות במשך 5 שנים, והקשר של ניהול רווחים למאפייני דירקטוריון.
6,140 מילים (כ-19 עמ'), 9 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 69161
ניתוח מצבה הפיננסי של חברת "ישרוטל בע"מ" תוך התייחסות והשוואה לחברת "מלונות דן בע"מ".
12,494 מילים (כ-38.5 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69124
בחינת השאלה האם קיים קשר בין אימוץ מדיניות דיבידנד לבין שווי המניה (הצעת מחקר).
6,766 מילים (כ-21 עמ'), 24 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [73–81] מתוך 328