היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [82–90] מתוך 327
עבודה מס' 69039
השפעת המעבר לתקינה הבינלאומית (IFRS) על הדוחות הכספיים של חברות הנדל"ן
6,303 מילים (כ-19.5 עמ'), 13 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68948
בחינת פרשת המעילה בעמותת קרן מאור-מטה המאבק למען שחרור גלעד שליט.
5,382 מילים (כ-16.5 עמ'), 6 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 68947
בחינת השאלה: האם ישנו קשר בין הרווח הנקי המדווח של הפירמה לבין השכר המשולם למנכ"ל הפירמה?
4,086 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 68946
סקירה תמציתית של הנושא, המתבססת על שלושה מאמרים.
2,620 מילים (כ-8 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68941
ניתוח פיננסי של הקבוצה הקמעונאית שופרסל בשנים 2009 ועד לרבעון הראשון של 2011.
4,319 מילים (כ-13.5 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68901
הערכת שווי של חברת טבע לפי שיטות ההערכה השונות.
7,055 מילים (כ-21.5 עמ'), 6 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68794
ניתוח שיווקי וניתוח הדוחות הכספיים בין השנים 2008-2009
4,739 מילים (כ-14.5 עמ'), 3 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68789
ניתוח פיננסי והערכת שווי של החברה והשוואה לחברת סינאל תעשיות בע"מ.
14,569 מילים (כ-45 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68766
ניתוח המשק הישראלי, תחום התקשורת ותחומי הפעילות של חברת נטוויז'ן, השוואה לחברת 012 סמייל, והערכת שווי שבוצע לחברה בשיטת היוון תזרים מזומנים.
9,172 מילים (כ-28 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [82–90] מתוך 327