היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניהול רווחים

עבודה מס' 069208

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת סוגיית ניהול הרווחים ב-50 בחברות ציבוריות במשך 5 שנים, והקשר של ניהול רווחים למאפייני דירקטוריון.

6,140 מילים ,9 מקורות ,2011

תקציר העבודה:

עבודה זאת הינה עבודה מחקרית אשר בוחנת את סוגית של ניהול רווחים ב -50 בחברות ציבוריות, במשך 5 שנים, והקשר של ניהול רווחים למאפייני דירקטוריון. העבודה מחולקת לארבעה חלקים מרכזיים: החלק הראשון הינו מבוא קצר שבוחן את שאלת המחקר ומטרתה; החלק השני הינו רקע תיאורטי שכולל הגדרת מושגים כגון מהי הנפקה, סיבות להנפקה; החלק השלישי הינו החלק המתודולוגי ובו אנו מציגים את שיטת המחקר; ממצאי המחקר יובאו בחלק הרביעי. עיקרי הממצאים מצביעים על רווחים מנופחים בהנפקה ועל ירידה משמעותית ברווחים בתקופות העוקבות להנפקה זאת כיון שניהול הרווחים הציג תמונה "ורודה" אך לא מציאותית.
דיני החברות המסורתיים הפקידו את ניהולה של החברה בידיו של הדירקטוריון. הדירקטוריון כולל מספר חברים המתמנים מעת לעת על ידי האסיפה הכללית, ואף הוא מקבל את החלטותיו במסגרת הקבוצתית של החלטות רוב. בראש הדירקטוריון עומד יושב ראש הדירקטוריון, הנבחר על ידי הדירקטוריון עצמו. הדין המסורתי הכיר רק באסיפה הכללית ובדירקטוריון - כאורגנים של החברה. האסיפה הכללית אמורה הייתה למנות את הדירקטוריון, ולעצב את הליכי קבלת ההחלטות בחברה במסגרתם של מסמכי ההתאגדות, כאשר הדירקטוריון אמור היה לנהל את ענייניה השוטפים של החברה.

המחקר התבסס על מסד נתונים של 50 חברות וכלל נתונים מהשנים 2001-2009 הנתונים אפשרו לבחון את ניהול הרווחים בחברה מכוון שכללו נתונים מהמאזן, מדוח רווח והפסד ומתזרים מזומנים וכמו כן כללו נתונים לגבי כל אחת מהחברות מבחינת מאפייני ההנהלה שלה. הנתונים הוצאו מדוחות החברה.

תוכן:
1. מבוא
2. מבוא תיאורטי
3. מתודולוגיה
4. ממצאים
5. סיכום
6. מקורות
7. נספחים

הערת מערכת: לא לכל מראי המקום יש פירוט ביבליוגרפי.

קטע מהעבודה:

א. התאמה לביצועים
Kothari et al. (2005) מצאו שניהול רווחים קשור לביצועי החברה ולפיכך כשאומדים את ניהול הרווחים יש "לשלוט" או לנטרל את ההשפעה של ביצועי החברה על מידת ניהול הרווחים בה.

תגים:

רווחיות מדווחת · רווחיות · IFRS · חשבונאות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניהול רווחים", סמינריון אודות "ניהול רווחים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.