היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת התוכן האינפורמטיבי של פרסום דוחות כספיים על קבלת החלטות של משקיעים

עבודה מס' 069622

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר אמפירי בשיטת חקר מאורעות אשר מטרתו לבחון את הקורולציה בין פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב לבין התנהגות המניות סביב מועד זה.

5,086 מילים ,8 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

בעבודה זו יבוצע מחקר אמפירי בשיטת חקר מאורעות אשר מטרתו לבחון את הקורולציה בין פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב לבין התנהגות המניות סביב מועד זה. מבנה עבודה זו מחולק לכמה חלקים: רקע תיאורטי בדבר הדוחות הכספיים (סוגים של דוחות כספיים, שימושים, תקינה חשבונאית), סקירת ספרות של מחקרים שנעשו בעבר והצגת מסקנות עיקריות, איסוף נתונים של 100 חברות אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א בטווח של 50 ימי עסקים לפני/אחרי מועד הפרסום של הדוח הכספי, עיבוד הנתונים שנאספו בעזרת שימוש בקו רגרסיה בשני מודלים שונים: מודל נאיבי ומודל CAPM, ניתוח הנתונים שיופקו והסקת מסקנות.
לצד בחינת התוכן האינפורמטיבי של הדוחות הכספיים, ייעשה דיון בדבר היפותזת השוק היעיל. תאוריה זו מציגה פילוסופיה כלכלית אשר התפתחה במהלך שנות ה-60 על ידי Eugene F.Fama ומתארת מציאות שבה המחירים של ניירות הערך ,הנסחרים בשוק ההון, מגלמים את כל המידע הקיים בזמן נתון. בעבודה זו נשתמש בממצאי המחקר על מנת לבחון את יעילותו של שוק ההון הישראלי כאשר יבוצע ניתוח של התשואה האבנורמלית הממוצעת סביב יום האפס.
שאלת המחקר :
האם לתוכן האינפורמטיבי של הדוחות הכספיים המפורסמים קיימת השפעה על קבלת ההחלטות של משקיעים בשוק ההון הישראלי ?
השערות המחקר :
בהשערות המחקר נבחן את מידת ההשפעה של התוכן האינפורמטיבי של הדוחות הכספיים על מחיר המניה בשלושה מצבים: לפני / בזמן / אחרי יום האפס.

תוכן העניינים:
מבוא
דוחות כספיים: רקע, סוגים, שימושים, תקינה חשבונאית
יעילות שוק - רקע
סקירת ספרות
שאלת המחקר והשערות - הצגה
מתודולוגיה
ממצאי המחקר
ניתוח ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

Ray Ball & Philip Brown (1968) מתייחסים במאמרם להשפעת ידיעות הביניים אשר מפורסמות במהלך השנה ומידת השפעתם על המשקיעים בשוק ההון ועל מחירי המניות. לטענתם, כ - 85%-90% מהנתונים בדוחות השנתיים מפורסמים במהלך השנה . מדברים אלו ניתן להקיש כי קיים מידע שדולף באופן ממושך במהלך השנה, קל וחומר כי בטרם פרסום הדוחות יפורסמו ידיעות פנימיות וציבוריות אשר יביאו להשפעה על מחירי המניות.

תגים:

שוק ההון · בורסה · דוחות כספיים · השקעות · חברה ציבורית · חברות ציבוריות · תקינה · משקיעים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת התוכן האינפורמטיבי של פרסום דוחות כספיים על קבלת החלטות של משקיעים", סמינריון אודות "השפעת התוכן האינפורמטיבי של פרסום דוחות כספיים על קבלת החלטות של משקיעים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.