היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת פרסום דוחות כספיים שנתיים ומועד פרסומם על מחיר המניה

עבודה מס' 070198

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקה אמפירית של השאלה: האם יש השפעה של פרסום הדו"חות הכספיים השנתיים ומועד פרסומם על מחיר המניה דבר המשקף שינוי בציפיות השוק.

8,035 מילים ,7 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

העבודה בודקת בצורה אמפירית האם יש השפעה של פרסום הדו"חות הכספיים השנתיים ומועד פרסומם על מחיר המניה דבר המשקף שינוי בציפיות השוק. האם השוק יעיל(EMH): האם מחירי מניה משקפים באופן מלא את המידע הרלוונטי, בכל רגע נתון? כמו כן, האם המידע שבדו"חות הכספיים ובפרט המידע על הרווח משפיע על מחיר המניה?
לצורך המחקר סקרתי מחקרים שנערכו בתחום החשבונאות בנושא ע"י:(1968)William H.Beaver, (1968)Ray Ball&Philip Brown,E.F. Fama(1970) , Holthausen R.W&Verrecchia R.E.(1988) ו- Eilifsen Aasmund ,Knivsfla Kjell Henry & Saettem Frode (2001).
מטרת המחקר, בהתבסס על הנחת היסוד- היפותזת השוק היעיל (כלומר שוק בו בכל נקודת זמן קיימת תגובה מיידית ומלאה למידע חדש) היינה לקבוע אמפירית כי לדוחות הכספיים יש תוכן אינפורמטיבי שמשפיע על המשקיעים, כאשר האירוע הפיננסי אותו בחנתי היינו פרסום דו"חות כספיים שנתיים ומועדם. לצורך המחקר דגמתי אקראית 50 חברות בורסאיות (להלן תצפיות) ממדד ת"א 100 הנסחרות בבורסה בתל-אביב ואשר מחויבות לפרסם דוחות כספיים. כל תצפית מכילה נתונים עבור מניה מסוימת שבעבורה התרחש המאורע (פרסום הדו"ח הכספי השנתי=פרסום הרווח): שם החברה, תאריך פרסום הדו"ח הכספי 2009, רווח נקי 2009 ו-2008 וסך המאזן 2009. את כל המידע אספתי בעזרת אתר "Tase" ואתר "מאיה". על מנת לנרמל את הרווח בין חברות גדולות לקטנות חושב ההפרש בין הרווח הנקי לשנת הדו"ח הכספי(2009) לשנה הקודמת (2008) וכל זה חולק בסך המאזן. נלקחו מאתר הבורסה שערי נעילה למניה ותשואת השוק מותאמים מסביב ליום המאורע שבו t=0 (מועד פרסום הדו"ח הכספי השנתי), החל מ-60 יום לפני יום המאורע ועד 60 יום אחריו (להלן: חלון המאורע). על מנת לבדוק את השפעת המאורע לבדו היה צורך לנטרל את השפעת השוק על ידי אמידת תשואה נורמאלית כאשר ההנחה שתשואת המניה שווה לתשואת השוק- הנחת המודל הנאיבי: המשקיעים ידעו על השינויים והציפיות היו נכונות, לכן נקבע כי אלפא שווה אפס וביטא שווה אחד. לצורך מחקר זה השתמשתי בשיטת חקר מאורעות ככלי לבחינת השפעת דיווחי רווח במסגרת פרסום הדוחות הכספיים השנתיים על מחיר המניה.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
מבוא
הגדרות
סקירה ספרותית
משתני המחקר
שאלת המחקר
מטרת המחקר
היפותזות שנבדקות
שיטת מחקר בתיאור דרך העבודה
ממצאים
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים- ב-excel (קובץ נפרד)

קטע מהעבודה:

THE INFORMATION CONTENT OF ANNUAL EARNINGS ANNOUNCEMENT / WILLIAM H.BEAVER (1968):
המאמר עוסק בתוכן המידע בפרסום דו"חות כספיים ובפרט על רווח השנתי.
תוכן המידע של דיווח הרווח הוא נושא בעל חשיבות רבה המהווה נקודת מחלוקת בתחום המדידה החשבונאית. מאמר זה בוחן באופן אמפירי את מידת החשיבות של הדו"חות הכספיים על הכנסה בעיניי המשקיעים כפי שמתבטאת בכמות ובמחיר של ניירות ערך בשבועות הקרובים לתאריך ההכרזה.
...

תגים:

עבודה אמפירית · הדוחות הכספיים · מחיר המניה · מחקר אמפירי · מניות · בורסה · שוק ההון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת פרסום דוחות כספיים שנתיים ומועד פרסומם על מחיר המניה", סמינריון אודות "השפעת פרסום דוחות כספיים שנתיים ומועד פרסומם על מחיר המניה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.