היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת פרסום דוחות כספיים שליליים על תשואת המניה

עבודה מס' 070177

מחיר: 665.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח באמצעות Event Study.

9,676 מילים ,26 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

מחקר זה בוחן את השפעת פרסום דוחות כספיים שליליים על תשואת המניה. אנו בחרנו לבחון את השפעת הדוחות הכספיים השליליים על תשואת המניה ולצורך כך בחרנו מדגם של 40 חברות ציבוריות באופן רנדומלי מסקטורים שונים: ביומד, נדל"ן ובינוי, שירותים פיננסים, ביוטכנולוגיה, טכנולוגיה, השקעה ואחזקות וחיפושי נפט וגז ובין השנים 2006-2014. מטרת המחקר הייתה לקבוע האם הדוחות הכספיים מכילים תוכן אינפורמטיבי, דבר אשר עתיד להשפיע על החלטות המשקיעים בבורסה. תוצאות המחקר על פי החוקרים היו שנויות במחלוקות ולא הגיעו למסקנה חד משמעית. הדעות חלוקות: מחד, החוקרים טוענים כי קיימת השפעה על תשואת המניה במועד פרסום הדוחות הכספיים ומאידך, טוענים החוקרים כי המשקיעים מושפעים מדיווחים של אנליסטים ומהמלצות שונות בנוגע לקניה או מכירה של מניות, כמו כן מושפעים המשקיעים מעיתוי פרסום הדוחות. מניתוח של החוקרים נמצא כי התנהגות הדיווח של החברות ניתנת לניבוי, וכי תאריכי פרסום הדוחות של החברות ניתנים לניבוי מראש ברמת דיוק סבירה. כמו כן, קיים הרבה מידע עוד בטרם פרסום הדוחות הכספיים אשר ידוע לציבור המשקיעים בעקבות הפרסומים השוטפים וכשבוע לפני פרסום הדוחות הכספיים הם מתחילים לגבש לעצמם עמדה בנוגע לחברה מסוימת. אך הגורם העיקרי המשפיע על המשקיעים הינו פרסום הדוחות הכספיים והמידע שהם מכילים בתוכו.

על מנת לדעת האם השוק יעיל אנו נשתמש בכלי המחקר מבחני אירועים הנקראיםEvent Study והם הינם מבחנים של הוורסיה החצי-חזקה שאינם מהווים מבחני ניבוי.

תוכן עניינים:
1. תקציר מנהלים
2. מבוא
3. שאלת המחקר
מטרת המחקר
הנחת המחקר
4. סקירת ספרות
5. מדגם ונתונים
להלן תיאור הנתונים שנאספו - לוח 1
ניתוח גרפים - לוח 1 :
6. שיטה והשערות
תיאוריית השוק היעיל
ההשערות
משתני המחקר
הגדרות נומינליות
הגדרות אופרציונלית
השערה ראשונה (איור 1) - שנות מיתון אל מול שנות צמיחה בכלכלת ישראל
השערה שניה (איור 2) - סקטור ביומד אל מול הסקטורים השונים
7. ממצאים
איור מספר 3- ממוצע תשואה עודפת
איור מספר 4 - מבחן T סטטיסטי לתשואת עודפת
איור מספר 5 - ממוצע תשואה מצטברת
איור מספר 6 - מבחן T סטטיסטי לתשואת מצטברת
איור מספר 7 - ממוצע לתשואת 36 חברות מבין 40 שנדגמו במחקר
איור מספר 8 - מבחן T סטטיסטי לתשואת 36 חברות מבין 40 שנדגמו במחקר
8. מסקנות ודיון
מגבלות המחקר
9. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

במאמרו של 2008 ,.li בוחנים את הקשר בין הקריאות בדו"ח השנתי לבין ביצועי החברה והתמדה לרווחים. נושא זה מונע על ידי הרשות לניירות ערך כאשר מטרתה המרכזית היא להפוך את החברה לגלויה יותר בקריאת הדוחות על ידי המשקיעים מן השורה. בכדי לבדוק את מידת הקריאות של הדוחות השנתיים של החברות בוצעו שתי מדידות על ידי מדד ה- FOG ועל ידי אורכו של המסמך. מדד FOG משלב את מספר המילים בכל משפט ומספר ההברות בכל מילה על מנת ליצור נוחות יותר בקריאת הדוח על ידי המשקיעים השונים.

תגים:

דוחות כספיים · שוק ההון · ניירות ערך · מניות · בורסה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת פרסום דוחות כספיים שליליים על תשואת המניה", סמינריון אודות "השפעת פרסום דוחות כספיים שליליים על תשואת המניה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.