היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין פרסום דוחות כספיים ובין מחיר המניה.

עבודה מס' 063581

מחיר: 324.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

4,187 מילים ,6 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

במחקר אשר ערכנו, בחנו את השפעת פרסום המידע בדוחות הכספיים השנתיים על מחיר המניה (המשקף שינויים בציפיות השוק כולו) ועל היקף המסחר (המשקף שינויים בציפיות המשקיע הבודד) בשוק ההון בישראל.
מטרת המחקר הינה לקבוע בפועל כי לדוחות הכספיים יש תוכן אינפורמטיבי, דבר אשר עתיד להשפיע על החלטות המשקיעים.
לצורך המדגם נבחרו באופן אקראי 30 חברות ציבוריות הנכללות במדד ת"א 100 ועומדות במספר קריטריונים אשר יפורטו בהמשך.
על מנת לבחון את השערת המחקר, נבנתה רגרסיה אשר עתידה לחזות את מחיר המניה והיקף המסחר בתקופת חלון האירוע. לאחר מכן, השוונו בין תשואת המניה והיקף המסחר בפועל לבין התוצאות החזויות שהתקבלו מקו הרגרסיה. לאחר ההשוואה, קיבלנו את השארית הבלתי מוסברת אשר משקפת את ההפרש בין התשואה \ היקף המסחר בפועל לבין התשואה \ היקף המסחר החזויים. השארית הבלתי מוסברת אמורה לשקף ב"יום האפס" את אותה ההשפעה של פרסום הדוחות הכספיים השנתיים. פערים גדולים בשארית הבלתי מוסברת מורים כי יתכן ולפרסום הדוחות הכספיים יש תוכן אינפורמטיבי.
בסופו של דבר, חושב ממוצע השאריות הבלתי מוסברות עבור כלל החברות בכל יום מסחר בחלון האירוע.
מתוצאות המחקר לא ניתן להעלות מסקנה חד משמעית לגבי יעילותו של שוק ההון בישראל.
אי לכך, לא נוכל לטעון באופן חד משמעי כי לדוחות הכספיים יש ערך אינפורמטיבי.
על סמך תוצאות גרף ממוצעי תשואות חסר\יתר ניתן להסיק כי בימים שקדמו ל"יום האפס" חל שינוי במחירי המניות, משמע היתה תגובה מצד המשקיעים. עובדה זו מחזקת את ההנחה בדבר אי יעילותו של שוק ההון. ביום האפס היתה תגובה חריפה לפרום הדוחות, דבר מראה כי יש השפעה כלשהיא לפרסום הדוחות הכספיים, אך לא באופן מובהק ועקבי.
לעומת זאת, על פי גרף היקף המסחר התנודות חריפות הרבה יותר. בסמוך ליום האפס ניתן לראות כי חל גידול במחזורי המסחר. אי לכך, ניתן לטעון כי לדוחות הכספיים יש ערך אינפורמטיבי ביום האפס.
לאור העובדה כי קיים גידול במחזורי המסחר ב"יום האפס" ניתן לטעון כי היו שינויים בציפיות של המשקיעים הבודדים, דבר אשר הביא לנפח מסחר גבוה.
ההבדלים בין המחקר אשר Beaver ערך לבין המחקר אותו אנו ערכנו, נובעים בין היתר מתקופת המחקר, אירועים ביטחוניים ופוליטיים, גודל המדגם, הבדלים בין שוק ההון האמריקאי לישראלי,וכו'.

תוכן עניינים:
הקדמה
יעילות שוק ההון
היפותזת שוק ההון היעיל
מודל השוק
יעילות שוק ההון בישראל ובארה"ב
מחקרים שנערכו בישראל
מחקרים שנערכו בארה"ב
התוכן האינפורמטיבי של הדוחות הכספיים (William H. Beaver)
מבוא
המבחנים
השערת המחקר
מטרת המחקר
הנחת המחקר
המדגם ושיטת המחקר
מתודולוגיית המחקר
מבחן היקף המסחר
משתני המחקר ומשוואת המחקר
משוואת קו הרגרסיה לצורך ניתוח היקף המסחר
ממצאי מבחן היקף המסחר
מסקנות
מבחן המחיר
משוואת קו הרגרסיה לצורך ניתוח מחיר המניה
ממצאי מבחן המחיר
מסקנות
המלצות המחבר
יישום מחקרו של beaver על שוק ההון בישראל
מטרת המחקר
הנחת המחקר
השערת המחקר
המדגם
אופן המחקר
תוצאות המחקר
ניתוח מחיר המניה
ניתוח התוצאות
ניתוח היקף המסחר במניה
ניתוח התוצאות
מסקנות המחקר
הסיבות האפשריות לאי המובהקות
מסקנה כוללת
ביבליוגרפיה

מקורות:

Beaver W.H, The information content annual earnings announcements, J. of accounting research, 1968.

תגים:

אינפורמטיבי · בין · דוחות · הדוחות · הכספיים · המניה · הקשר · התוכן · ובין · כספיים · מחיר · פרסום

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין פרסום דוחות כספיים ובין מחיר המניה.", סמינריון אודות "הקשר בין פרסום דוחות כספיים ובין מחיר המניה." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.