היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין מדיית הפרסום לבין אפקטיביות המכירה בענף הנדל"ן המסחרי (הצעת מחקר)

עבודה מס' 061050

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצעה למחקר.

9,858 מילים ,29 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

ענף הנדל"ן נמצא מזה למעלה משנתיים במשבר חריף וחברות נאלצות לבחון דרכים לשפר את רווחיותן על ידי צמצום הוצאותיהן. כידוע, הוצאות פרסום ושיווק מהוות מרכיב נכבד בסל ההוצאות של כל חברה המוכרת שירותים\מוצרים וקיים גם צורך לצמצם בהוצאות הפרסומיות ולהתמקד רק באפיקים היעילים יותר מבחינה פרסומית. אלא שלא ברור אילו מאפיקי הפרסום אפקטיביים יותר ופחות בענף הנדל"ן המסחרי. עד כה לא נבחנה האפקטיביות של כל אחד מהכלים השונים וקשה לדעת במה כדאי להשקיע יותר. המחקר ינסה לבחון את הקשר שבין סוג ערוץ הפרסום לבין אפקטיביות המכירה בענף הנדל"ן המסחרי.
הפרק הראשון של העבודה כולל סקירה על מצב ענף הנדל"ן בישראל של 2002, סקירה על שוק הפרסום העולמי והמקומי , בחינת אמצעי הפרסום המקובלים בענף הנדל"ן, מבוא על החברה הנבחנת, תיאור מטרות המחקר, שאלות מחקר והדיספלינה המחקרית.
פרק סקירת הספרות כולל פירוט של מאפייני השוק העסקי לעומת השוק הפרטי, פירוט של תמהיל התקשורת השיווקית, פירוט של כלי הפרסום השונים תוך התמקדות בפרסום דרך האינטרנט, דיוור ישיר ופרסום במגזיני לקוחות, יובאו השיקולים שבבחירת ערוצי פרסום , יבחנו דרכים למדידת אפקטיביות כלי פרסום, וכל זאת תוך התייחסות למחקרים עדכניים ורלוונטיים.
בפרק שיטות המחקר יוגדרו המשתנים, יובאו השערות המחקר, יוצג המודל הנחקר, אוכלוסיית המחקר תאופיין, כמו גם מאפייני המדגם, יפורטו כלי המחקר שאלון טלפוני, ניתוח תוכן ויפורט הליך המחקר. בנוסף, יובאו מגבלות מחקר ודרכי ההתמודדות עימן וכמובן שיטת הניתוח.

תוכן עניינים:
פרק 1: מבוא
1.1 הצגת הארגון הנחקר
1.2 תיאור הענף הנחקר - ענף הנדל"ן
1.3 שוק הפרסום העולמי והמקומי
1.4 אמצעי הפרסום המקובלים בענף הנדל"ן
1.5 בעיות ארגוניות, אפשריות, לצורכי מחקר
1.6 מטרות המחקר
1.7 שאלות מחקר
1.8 הדיספלינה המחקרית
פרק 2: סקירת ספרות
פרק 3: שיטת המחקר
3.1 הגדרת המשתנים
3.2 השערות המחקר
3.3 הצגת המודל הנחקר
3.4 מאפייני אוכלוסיית המחקר
3.5 מאפייני המדגם
3.6 כלי המחקר
3.7 הליך המחקר
3.8 התמודדות עם מגבלות המחקר
3.9 שיטת הניתוח
3.10 נגישות החוקר לנושא
ביבליוגרפיה

מקורות:

אשל ת. 2001, "עסקים באינטרנט למרות הכל", אותות עמ' 26 מרץ, הוצאת איגוד המפרסמים הישראלי.
ד"ר הרמן ד., 1997, "אפקטיביות הפרסום - מדריך קצר ללקוח", אותות עמ' 6-8, 38-39, הוצאת איגוד המפרסמים הישראלי.
דרור ז. , 2001, "בסרטי אימה נוטשים את הפרסומות", אותות יוני, עמ' 6-8, הוצאת איגוד המפרסמים הישראלי.
פלדוויק פ., 1997, "75 שנה של תהייה או: ארבעה דורות של פרסום", אותות, גליון 198, עמ' 30-31, הוצאת איגוד המפרסמים הישראלי.
פלדמן י., 2001, "2000 היתה השנה של העיתונים" , אותות עמ' 6-7 יוני, הוצאת איגוד המפרסמים הישראלי.
קוטלר פ., הורניק י., 2000, ניהול השיווק, פרק7, 21, האוניברסיטה הפתוחה
Blattberg R.C., Neslin S.A, 1990, "Sales Promotion: Concepts, Methods, and Strategies", Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Ganzach Y., Karashi N. 1995, "Message Framing and Buying Bihavior: A Field experiment", Journal of Business Research, January. PP. 11-17.
HarrisT.L, 1991, "The Marketer's Guide to Public Relations", New York: John Wiley.
Haynes P.J., 1991, "Perceived Usefulness of Advertising Media", Marketing Intelligence Planning, Vol. 9 No' 7,(Publisher: Emerald).
Jones J.P, 1995, "It's Official: Some Ads Work", The Economist, April. P. 52.
Korgaonkar P., Wolin L.D, 2002, "Web usage, advertising and shopping: relationship patterns", Internet Reseatch: Electronic Networking Applications and Policy, Vol. 12 No' 2 , PP. 191-204. (Publisher: Emerald).
Krugman H.E, 1975, "What Makes Advertising Effective?", Harvard Business Review, March-April 1975 pp. 96-103
Littlefield. J.E, Bao Y., Cook D.L, 2000, "Internet real estate information: are home purchasers paying attention to it?" Journal of Consumer Marketing Vol. 17 No' 7 pp. 575-590 Publisher: Emerald.
Lord K.R., Burnkrant R.E., 1993, "Attention versus Distraction: The Interactive Effect of Program Involvment and Attenntional Devices on Commercial Processing", Journal of Advertising, March , PP. 47-60.
Montgomery D.B, Silk A.J, 1972, "Estimating Dynamic Effects of Market Communications Expenditures, Management Science, June, PP. 485-501.
Ozanne U.B. and Churchill G.A, 1971, "Five Dimensions of the Industrial Adoption Process" Journal of Marketing Research, PP. 322-328.
Peckham J.O., 1975, The wheel of Marketing , Scarsdale, NY: privately, PP. 73-77
Robinson P.J, Faris C.W. Wind Y, 1967 Industrial Buying and Creative Marketing, Boston: Allyn Bacon.
Rust R.T., 1986, Advertising Media Models: A Practical Guide, Lexington Books.
Sissors J.Z. and Bumba L., 1988, "Advertising Media Planning" , NTC Business Books 3d ed. Ch. 9.
Walker D., Dubitsky T.M, 1994, "Why Liking Matters", Journal of Advertising Research, May-June, PP. 9-18.
Webster F.E , Wind Y., 1972 Organizational Buying Behavior ,Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, P.2.
Weiss A.M and Heide J.B, 1993, "The Nature of Organizational Search in High Technology Markets", Journal of Marketing Research, May 1993 PP. 220-233.
www.almarketing.co.il
www.globs.co.il
www.pi-israel.co.il
www.postil.com
www.sbc.co.il

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין מדיית הפרסום לבין אפקטיביות המכירה בענף הנדל"ן המסחרי (הצעת מחקר)", סמינריון אודות "הקשר בין מדיית הפרסום לבין אפקטיביות המכירה בענף הנדל"ן המסחרי (הצעת מחקר)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.