היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65795
בחינה אמפירית של השפעת פרסום המידע בדוחות הכספיים השנתיים על מחיר המניה (המשקף שינויים בציפיות השוק כולו) ועל נפח מחזורי המסחר (המשקף שינויים בציפיות המשקיע הבודד) בשוק ההון בישראל.
3,572 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 67657
תיאור החברה והסביבה העסקית והכלכלית, סקירת הענף/תת-הענף שבו החברה פועלת וניתוח הדוחות הכספיים.
5,089 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 458.95 ₪
עבודה מס' 69862
הקשר בין המידע המפורסם בדוחות הכספיים לבין שערי המניות בבורסה.
10,608 מילים (כ-32.5 עמ'), 22 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 69516
סקירה ספרותית הדנה במגמות ומאפיינים רלוונטיים, וניתוח אמפירי של שוק ההון בישראל, הכולל דגימה של נתוני מחירי מניות שונים תוך מציאת הקשר לאירועי פרסום דוחות כספיים של החברות הישראליות.
6,687 מילים (כ-20.5 עמ'), 19 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68473
האם החלפת מנכ"ל משפיע על מחיר המניה והרווח הנקי ברבעונים החופפים להחלפה?
3,415 מילים (כ-10.5 עמ'), 10 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 69649
מחקר אמפירי הבא לבחון את תיאוריית השוק היעיל לעניין מחיר המניה.
2,742 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66907
בחינת היעילות של המידע הפיננסי בתהליך קבלת ההחלטות של המשקיעים.
3,636 מילים (כ-11 עמ'), 6 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62351
סקירת ספרות והצעה למחקר.
7,386 מילים (כ-22.5 עמ'), 16 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69776
ניתוח הדוחות הכספיים של רשת הסופרמרקטים 2009-2011.
6,958 מילים (כ-21.5 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100