היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח הדוחות הכספיים של חברת סנו

עבודה מס' 067657

מחיר: 458.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור החברה והסביבה העסקית והכלכלית, סקירת הענף/תת-הענף שבו החברה פועלת וניתוח הדוחות הכספיים.

5,089 מילים ,9 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

חברת סנו מפעלי ברונוס בע"מ פועלת בתחום הייצור, שיווק, הפצה ומכירה של מוצרי צריכה שאינם מוצרי מזון בארבעה תחומי פעילות עיקריים: מוצרי ניקיון ואחזקת הבית, מוצרי נייר, מוצרי טואלטיקה ו מוצרים משלימים.
עיקר פעילותה של החברה בישראל, אך החברה פעולת בהיקף הולך ומתרחב במספר שווקים בחו"ל.
לקבוצה מס' חברות בנות רובן בבעלות מלאה, ומקצתן בבעלות חלקית הפועלות בישראל ובעולם.
חברת סנו נשלטת בעיקרה ע"י משפחת ברונוס עם % 86 החזקה ויתרת המניות בשליטת הציבור.
החברה מעסיקה כ-1000 עובדים. משרדיה, מפעלה הראשי ומרכז ההפצה ממוקמים בהוד השרון.
החברה מוכרת את מוצריה לשני סוגי לקוחות: לקוחות בשוק הקמעונאי - כ % 80 מהיקף המכירות ולקוחות בשוק המוסדי כ- % 20 מהיקף המכירות.
חברת סנו נהנית ממוניטין רב בקרב קהל הלקוחות ומשקיעה מאמצי פרסום רבים במותגי:"סנו", "crema", "כייף" ו"אורביטול".
אחד היתרונות התחרותיים המשמעותיים של חברת סנו הוא היותה שחקן משמעותי בצינורות השיווק המשמש כיצרן, מפיץ ומשווק. עם זאת החברה נמצאת בתחרות רווית שחקנים בעולם מוצרי הצריכה שאינם מזון. החברה מובילה את שוק מוצרי הניקיון בישראל עם % 33 נתח שוק. בתחום מוצרי הנייר לחברה % 19 ובתחום מוצרי הטואלטיקה % 12.
החברה מתמודדת בהצלחה עם שינויי הסביבה התחרותית. התפתחות המותג הפרטי היא אחד השינויים המרכזיים בסביבה זו, והחברה השכילה לייצר מוצרים למותג הפרטי בחלק ממוצריה ובד בבד להתחרות בו ע"י פיתוח מותגים במוצרים אחרים.

היקף המכירות של סנו גדל משמעותית בארבע השנים האחרונות מ- 779,078 אלף ₪ ל- 1,102,493 אלף ₪ בהתאמה (עליה של 41.5%). הרווח הגולמי ביחס למכירות, יציב לאורך השנים ועומד בשיעור גבוה של כ- 35%.
שיעור התשואה להון הינו גבוה ויציב יחסית לאורך השנים ועומד על שיעור ממוצע של כ- 30%,
ושולי הרווח גבוהים ויציבים יחסית לאורך השנים ועומדים על שיעור ממוצע של כ- 11%.
רמת הנזילות של החברה, כפי שבאה לידי ביטוי ביחסי הנזילות הפיננסיים, טובה מאוד.
היחס השוטף גדל 1.59 בשנת 2005 ל - 2.02 בשנת 2008. יחס זה מצביע על סיכון נמוך של החברה ועל כושרה להתמודד עם משברים ולחצים פיננסיים בלתי צפויים בזמן הקצר.
בבחינת המגמה של המנוף הפיננסי לאורך השנים, ניתן לראות שישנה ירידה מתונה מ- 44.74% בשנת 2005 ל - 39% בשנת 2008 , ובהשוואה לחברות אחרות ניתן להסיק שיחס המנוף הפיננסי של סנו נמוך יחסית למקובל, דבר המצביע על סיכון נמוך יחסית מכיוון שרוב פעילות החברה ממומנת מהון הבעלים ולא מהון זר.
בנוסף לכך, סנו חילקה בשנתיים האחרונות דיווידנדים של כ-40 מיליון שקל בשנה.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה במגמת ירידה ואף שלילי בשנת 2008 לעומת יתר השנים שבדקנו (2005-2007), יחד עם זאת, חשוב לזכור כי לא כל תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת מעיד על חברה גרועה ולהיפך, ועל מנת לקבל תמונה כוללת יותר על מצבה של החברה לא כדאי להסתמך על נתון יוצא דופן של שנה אחת וצריך להמשיך ולעקוב ברבעונים הראשונים של שנת 2009.
מצבה של החברה כיום הוא מצב טוב ויציב. מצב זה נובע בעיקר מתשואה להון גבוהה ומסיכון נמוך ביחס לענף בו פועלת סנו, מיעילות תפעולית גבוהה , מהיקף מכירות שהולך וגדל עם השנים וממנוף פיננסי נמוך יחסית למקובל בענף בו פועלת סנו.

בטווח הקצר סיכויי ההתמודדות של החברה עם המשבר הפיננסי והמיתון המסתמן בשוק העולמי הינם טובים וקשה לזהות השפעות מהותיות של המשבר האמור על מצבה הכספי, תוצאות פעילותה, נזילותה ואיתנותה הפיננסית של סנו . זאת בהסתמך על כך שחברת סנו פועלת בענף יציב יחסית (ענף מוצרי הצריכה) שגם בעתות משבר לא יפגע בצורה משמעותית.
חברות שמייצרות מוצרי צריכה בסיסיים נחשבות בדרך כלל לחוף המבטחים של משקיעים בתקופות של האטה כלכלית. חברת סנו, המייצרת מוצרי ניקוי, היגיינה ואחזקת הבית, עונה לקריטריונים הללו היטב. סנו היא יצרנית ערך קלאסית. היא נהנית ממותג מוכר וחזק ויש לה מוצרים נחוצים הנמצאים בכל בית ולכן, אנו לא צופים פגיעה משמעותית במכירות החברה לנוכח המשבר.

בטווח הארוך ניתן להעריך אף תחזית אופטימית מזו. בחמישים שנות פעילותה השכילה סנו לבסס את מעמדה בשוק המקומי, ליהנות מיתרון לגודל ולהציג יחסים פיננסיים מרשימים.
מנוף הצמיחה של חברת סנו, הטמון בהתפתחות החברה בשווקים בחו"ל עשוי להיעצם בטווח הארוך: ברמת המיקרו: החברה משקיעה במו"פ ומפתחת מוצרים ייחודיים ונהנית מעקומת למידה בייצור המוביל להוזלת עלויות וברמת המאקרו: יציאה מהמשבר הכלכלי הבינלאומי בשנים הקרובות תסייע לחדירה לשווקים הבינלאומיים. בנוסף לכך, התפתחות מדינות בשווקים פוטנציאליים עשויה להוות השקעה רבת עוצמה ולהוות מנוע צמיחה משמעותי של החברה.

קטע מהעבודה:

ניתן לראות שישנה מגמה יציבה יחסית בימי החייבים מ- 90.6 ימים בשנת 2005 ל- 94.4 ימים בשנת 2008.
94.4 ימי חייבים מצביעים על כך שבכל רגע הלקוחות חייבים בממוצע לחברה עבור 94.4 ימי מכירות (כ- שלושה חודשים).
יחס החייבים שהינו כ- 25%, מצביע על כך שחוב הלקוחות מהווה רבע מהמכירות. כלומר, חובות הלקוחות "מגולגלים" בממוצע כ- 4 פעמים בשנה.

בהשוואה לחברת קליר אשר פועלת בתחום פעילות דומה לשל סנו, ושיחס ימי החייבים שלה בשנת 2007 עמד על כ- 119 ימים, ניתן להסיק כי לחברת סנו ימי חייבים סבירים יחסית.

תגים:

סנו · ניתוח · דוחות · כספיים · דיווח · כספי · מוצרי · ניקוי · ניקיון · פיננסית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח הדוחות הכספיים של חברת סנו", סמינריון אודות "ניתוח הדוחות הכספיים של חברת סנו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.