היישום אינו מחובר לאינטרנט

רלוונטיות הדוחות הכספיים בעיני המשקיעים בשוק ההון

עבודה מס' 069862

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין המידע המפורסם בדוחות הכספיים לבין שערי המניות בבורסה.

10,608 מילים ,22 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בהבנת מידת האינפורמטיביות של הדוחות הכספיים והרלוונטיות שלהם בעיני ציבור המשקיעים בשוק ההון הישראלי.
מחקרים הראו בעבר שניתוח דוחות כספיים, מעמיק ככל שיהיה, אינו מבטיח תשואה עודפת. יחד עם זאת ישנה חשיבות רבה לניתוח אמפירי של הגורמים המשפיעים ביותר על המשקיעים בקבלת החלטות. מידע כזה הינו בעל ערך רב ויכול לשמש כלי רב עוצמה בידי אנליסטים ויועצי השקעות בבחירת המניות וישפר את סיכוייהם להשיג תשואה עודפת.
נעסוק בעיקר ברווח החשבונאי שהוא הנתון המשמעותי ביותר עבור המשקיעים ונבחן את הרלוונטיות שלו בסביבת ניהול רווחים. ההשערה היא שהחשד מפני ניהול רווחים עלול לגרום לחוסר רלוונטיות של הרווחים המדווחים בעיני המשקיעים.
נושא זה הינו אולי הדוגמה הממשית ביותר לממשק שבין עולם החשבונאות לבין עולם שוק ההון. שני תחומים אלו אינם דומים בבסיסם והם פועלים במקביל. ישנם הבדלים משמעותיים בין נקודת המבט החשבונאית לבין הצרכים של הפעילים בשוק ההון. בעוד שהחשבונאות פועלת באמצעות כללים מקובלים כדי להציג את החברה ואת הרווחים שלה, הרי שהמשקיעים פועלים כדי להשיג תשואה על השקעתם במניות החברה באמצעות דיבידנדים ועליית מחיר המניה. לכן יש לנתח את היחס שיש בין התשואה שהמניות מניבות למשקיעים לבין הרווחים החשבונאיים שהחברה מדווחת ומהו הקשר ביניהם.
הניתוח נעשה דרך מודל שפותח באמצעות יחסים פיננסים ספציפיים שהוכחו במחקרים קודמים כאינדיקטורים משמעותיים להבנת הדוחות הכספיים והסקת מסקנות בקשר למצבה האמיתי של החברה. יחסים פיננסים אלו מעידים על מצבה האמיתי של החברה ולכן ככל שמצבה האמיתי של החברה יותר מעורער כך גדל החשד לניהול רווחים והמשקיעים אינם מייחסים חשיבות לרווחים המדווחים. בעקבות כך התעורר הצורך לבחון מהם הנתונים המעוררים חשד לניהול רווחים.
לצורך כך, אספנו נתונים של 41 חברות מתוך מדד ת"א 100 בבורסה הישראלית לאורך השנים 2009-2012 ובדקנו מהם היחסים הרלוונטיים לצורך הערכת איכות הרווח המדווח ומהו הקשר שיש בין הרווח החשבונאי למחיר המניה והתשואות שמפיק המשקיע.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
1. מבוא
ניתוח דוחות כספיים
יעילות שוק ההון
יעילות המידע
יעילות כלכלית
יעילות התפעול
2. סקירת ספרות
מחקרים שנעשו בישראל
מחקרים שנעשו בחו"ל
רלוונטיות הערך של רווח חשבונאי בסביבת ניהול רווחים
3. מתודולוגיה
יישום המחקר בישראל
מטרת המחקר
שאלת המחקר
השערות המחקר
הנחות המחקר
שיטת המחקר
האוכלוסייה והמדגם
החברות שנכללו במדגם:
הליך המחקר
כלי המחקר
מבנה הנתונים
המשתנים- הגדרה ומדידה
אופן בדיקת ההשערות
4. ניתוח התוצאות
אפיון המשתנים הבלתי תלויים:
הצגה של התשובות לשאלות המחקר
5. סיכום ומסקנות
מגבלות המחקר
הצעות לכיווני מחקר עתידיים
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

מחקרים שבוצעו בישראל בדקו את הדרך שבה השוק מגיב לפרסום הדוחות הכספיים. שאלה זו נבדקה בשנת 1972 על ידי לב ויהלומי באמצעות מדידת נפח העסקאות סביב פרסום הדוחות הכספיים בבורסה הישראלית. מתוצאות המחקר הסיקו המחברים, שפרסום הדוחות הכספיים לא השפיעו באופן מובהק על המסחר במניות.
מאמר נוסף בנושא זה פורסם על ידי אמיר ברנע (1977), ובו סוכמו המחקרים שבוצעו בישראל על תגובת שוק המניות (במונחים של תשואה עודפת) לפרסום דוחות כספיים. תוצאות המחקרים הצביעו על אי קיום תגובה מובהקת של שוק המניות לפרסום הדוחות הכספיים.

תגים:

סמינריונית · סמינריון · חשבונאות · ניתוח · רווח · עסקים · דוחות · ניהול רווחים · רלוונטיות · משקיעים · שוק ההון · בורסה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "רלוונטיות הדוחות הכספיים בעיני המשקיעים בשוק ההון ", סמינריון אודות "רלוונטיות הדוחות הכספיים בעיני המשקיעים בשוק ההון " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.