היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 45
עבודה מס' 21423
סקירת העליה ובעיותיה תוך השוואה לעליות קודמות + הצעה למחקר אמפירי.
4,847 מילים (כ-15 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50898
סקירת גילויי הדעת בעולם (IAS ,FAS) בנושא זה ומחקר אמפירי הבוחן את הטיפול החשבונאי הנהוג בישראל.
6,174 מילים (כ-19 עמ'), 7 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 21054
נסיון לבדוק יחס ערכי ומעשי של דתיים לחילוניים קרי האם ככל שאדם דתי יותר הוא יתייחס בצורה שונה לחילוני. כולל מחקר אמפירי.
5,855 מילים (כ-18 עמ'), 21 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 21501
עד כמה מושפע חלוקת תקציב הרשות (תקציב פיתוח מול תקציב שוטף) מהזהות הפוליטית של ראש המועצה. כולל מחקר אמפירי.
2,920 מילים (כ-9 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 20313
הצגת יעילות השימוש במחשב כעזר לימודי לתלמידים לקויי למידה, השוואה בין תלמידי כיתות ד'-ה' הלומדים בעזרת וללא מחשב + מחקר אמפירי.
9,509 מילים (כ-29.5 עמ'), 32 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64230
סקירת המצב הכלכלי וענף הפרסום בין השנים 1998-2004 ומחקר אמפירי לגבי דרכי פעולה בעת מיתון.
9,177 מילים (כ-28 עמ'), 27 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 20369
סקירת הסיבות הגורמים ומחקרים בנושא, כולל מחקר אמפירי לגבי ניידות עובדים במגזר ספציפי.
4,645 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 21431
בחינת שוק עורכי הדין, הגורמים לשביעות רצון בעבודה, סקירת מחקרים על ניידות עובדים + מחקר אמפירי בשוק העבודה.
5,617 מילים (כ-17.5 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20936
5,810 מילים (כ-18 עמ'), 28 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 45