היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת הרכב וגודל הדירקטוריון על ביצועי הפירמה

עבודה מס' 069648

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד מושפעים ביצועי הפירמה מהרכב וגודל הדירקטוריון - בדיקה על מדגם של 45 חברות.

4,114 מילים ,6 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

ערך הפירמה נמדד באמצעות המחיר שמשקיעים מוכנים לשלם תמורת ניירות-הערך שלו, והוא פונקציה של זרם המזומנים העתידי הצפוי והסיכון הכרוך בו.
מטרת הניהול הפיננסי היא להשיא את עושר בעלי הפירמה. השגת מטרה זו תובעת מהמנהל הפיננסי לקבוע בצורה משולבת מדיניות השקעות אופטימלית, מבנה הון אופטימלי, מדיניות חלוקת דיבידנד אופטימלית וניהול אופטימלי של נכסים והתחייבויות שוטפות.
כל פירמה כפופה לחוק החברות התשנ"ט - 1999. אשר מסדיר את דיני החברות במדינת ישראל. ראשיתו של משפט החברות בישראל בפקודת החברות, שחוקק המחוקק המנדטורי בשנת 1929 ובמשך השנים עבר החוק עדכונים רבים, עד אשר בשנת 1995 הוצע חוק החברות התשנ"ו - 1995. לאחר ארבע שנים של דיונים מקיפים בכנסת התקבל החוק.
בחלקו השלישי, עוסק חוק החברות במבנה החברה. החלק קובע מהם האורגנים של החברה, מהם סמכויותיהם, מהם זכויותיהם וחובותיהם, ומהי אחריותם החוקית.
ע"פ חוק החברות: "האורגנים של החברה הם האסיפה הכללית, הדירקטוריון, המנהל הכללי וכל מי שעל פי דין, או מכוח התקנון רואים את פעולתו בענין פלוני כפעולת החברה לאותו ענין."
הדירקטוריון על חבריו (עליו ארחיב בפרק ההגדרות) אשר ממונה ע"י האסיפה הכללית, אינו ממונה על ניהולה השוטף של הפירמה ולשם כך קיים המנהל הכללי. תפקידו של הדירקטוריון הינו גיבוש האסטרטגיה של החברה ופיקוח על פעילותו של מנהלה הכללי.
כפועל יוצא מתפקידו של הדירקטוריון כמובן שהוא אינו ממונה על כל ההכנסות וההוצאות של הפירמה אך יש לו השפעה מהותית מאוד על יחסיה הפיננסיים בכך שהוא מתווה את הדרך האסטרטגית.
בכל חברה גודלו או הרכבו של הדירקטוריון יכול להיות שונה, הן בסה"כ כמות הדירקטורים והן בכמות הדירקטורים החיצוניים.
בעבודתי זו אבדוק האם וכיצד משפיע גודלו של הדירקטוריון והרכבו על ביצועיה הפיננסיים של הפירמה תחת ההשערות הבאות:
* ככל שכמות הדירקטורים גדולה יותר כך אחוז הרווח הנקי גבוה יותר.
* ככל שכמות הדירקטורים גדולה יותר כך התשואה על הנכסים תהיה גבוהה יותר.
•* ככל שאחוז הדירקטורים החיצוניים מסך הדירקטורים יהיה גבוה יותר כך התשואה על הנכסים תהיה נמוכה יותר.
•* ככל שכמות הדירקטורים גדולה יותר כך ההון החוזר גבוה יותר.
•* ככל שאחוז הדירקטורים החיצוניים מסך הדירקטורים יהיה גבוה יותר כך ההון החוזר יהיה נמוך יותר.

את השערותיי אבחן על מדגם של חברות השקעה ואחזקות הנסחרות בבורסת ת"א, במדד מניות היתר. חברות אלו מתאפיינות בכך שעיקר עיסוקן הוא מסחר בכספי לקוחות בשוק ההון במטרה להשיא את רווחיהם וכן באחזקת חברות תחתיהם, כך שאינן משופעות ברכוש קבוע.
את ההשפעות בדקתי ע"י ביצוע רגרסיה לנתוני החברות מתוך דוחותיהם הכספיים לסוף שנת 2011 כפי שפורסמו באתר מאי"ה של הבורסה לניירות ערך בת"א.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת ספרות
הגדרות
נתונים וממצאים
מסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

המאמר המרכזי עליו התבססתי בעבודתי הוא: האם הרכבו ומיומנותו של הדירקטוריון נושא קשר מסוים לביצועים של החברות(1)?
במאמרם בחנו דוליסז והרברט ניתוח סטטיסטי שבוצע בין השנים 1997 - 2000 ובחן את השפעתם של שלושה מרכיבים של הדירקטוריון: ניסיון, הרכב ופוטנציאל על שלושה יחסים פיננסים: תזרים מזומנים, התשואה על סך הנכסים ומחזור המכירות.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת הרכב וגודל הדירקטוריון על ביצועי הפירמה", סמינריון אודות "השפעת הרכב וגודל הדירקטוריון על ביצועי הפירמה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.