היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [37–45] מתוך 329
עבודה מס' 69902
ניתוח ואמידת מצבה הפיננסי והעסקי של חברת מלונות דן בע"מ, תוך השוואה לחברה המתחרה בענף, חברת ישרוטל בע"מ, ותוך התייחסות למאפיינים ומגמות בענף.
13,142 מילים (כ-40.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69891
מחקר תיאורטי בשאלה מני השיטה המתאימה ביותר לקביעת הרכב הייצור האופטימאלי תחת גישת "ניהול לפי אילוצים"?
7,596 מילים (כ-23.5 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69862
הקשר בין המידע המפורסם בדוחות הכספיים לבין שערי המניות בבורסה.
10,608 מילים (כ-32.5 עמ'), 22 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 69824
בדיקת מדגם של פירמות הנסחרות במדד ת"א 100.
5,565 מילים (כ-17 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69821
אילו גורמים מובילים להשבחת ערך הארגון כאשר מיישמים את גישת ניהול לפי אילוצים (TOC)?
6,993 מילים (כ-21.5 עמ'), 36 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69818
בדיקה אמפירית.
8,024 מילים (כ-24.5 עמ'), 32 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69814
ניתוח הענף, החברה, הדוחות הכספיים, היחסים הפיננסיים והערכת שווי.
9,388 מילים (כ-29 עמ'), 20 מקורות, 320.95 ₪
עבודה מס' 69809
סקירת הענף ובדיקה אמפירית באמצעות מודל רגרסיה.
7,428 מילים (כ-23 עמ'), 13 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 69788
בחינת המדדים הפיננסיים של הרשת תוך התייחסות לתחום בו היא פועלת, בעלי הענין מולם היא פועלת ומתן ואומדן להערכת השווי של החברה.
2,920 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [37–45] מתוך 329