היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [37–45] מתוך 324
עבודה מס' 69818
בדיקה אמפירית.
8,024 מילים (כ-24.5 עמ'), 32 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69814
ניתוח הענף, החברה, הדוחות הכספיים, היחסים הפיננסיים והערכת שווי.
9,388 מילים (כ-29 עמ'), 20 מקורות, 320.95 ₪
עבודה מס' 69809
סקירת הענף ובדיקה אמפירית באמצעות מודל רגרסיה.
7,428 מילים (כ-23 עמ'), 13 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 69788
בחינת המדדים הפיננסיים של הרשת תוך התייחסות לתחום בו היא פועלת, בעלי הענין מולם היא פועלת ומתן ואומדן להערכת השווי של החברה.
2,920 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69776
ניתוח הדוחות הכספיים של רשת הסופרמרקטים 2009-2011.
6,958 מילים (כ-21.5 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69763
בדיקת השפעת אימוץ מדיניות דיבידנד על מחיר המנייה בשתי תקופות.
6,092 מילים (כ-18.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69685
סקירת מחקרים ובדיקת מדגם של 89 חברות ציבוריות.
7,447 מילים (כ-23 עמ'), 10 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69678
ניתוח האמנה בהקשר של כפל מס.
7,403 מילים (כ-23 עמ'), 10 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69674
הערכת שווי לחברה שהינה חלק מקבוצת IDB.
6,357 מילים (כ-19.5 עמ'), 6 מקורות, 665.95 ₪

עבודות [37–45] מתוך 324