היישום אינו מחובר לאינטרנט

ועדת חודק - וועדה להסדרת שוק האג"ח הקונצרניות

עבודה מס' 070088

מחיר: 277.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הרקע להקמת הוועדה, מטרותיה, המלצותיה, היישום והביקורת עליה.

4,415 מילים ,10 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

בשנת 2008, לאחר המשבר הפיננסי העולמי שפקד את שוק ההון נראה כי יש צורך בשיפור וייעול תהליך ההשקעה בכלל ובאיגרות חוב לא ממשלתיות בפרט. המשבר נוצר בעיקר על רקע הדומיננטיות של המערכת הבנקאית שאופיינה בריכוזיות גבוהה, תוך נטייה לניגוד עניינים. לעומתם, הגופים המוסדיים התאפיינו בפיזורם, הן מבחינת מספר רב של גופים והן מבחינת פיזור פנימי בתוך תיקי ההשקעות, דבר המקשה על תהליך ההנפקה.
התחרותיות הקיימת כיום בין הגופים המוסדיים, משפיעה על יכולתם של אלו לנהל משא ומתן אפקטיבי על תנאי האשראי. בעיה זו נובעת מאופיו של שוק האשראי החוץ בנקאי.
במערכת הבנקאית, האשראי ניתן על ידי בנק אחד או על ידי קונסורציום בנקאי המתבסס על מסגרת המשתפת פעולה עם הבנקים. ברוב המקרים קיים בנק דומיננטי המוביל ומכתיב את "כללי המשחק" ושולט על הפעילות הפיננסית של החברה הלווה.
יוצא אפוא, כי שוק איגרות החוב הלא ממשלתיות מאופיין במספר חולשות בסיסיות, ועצם שימורן של אלו משפיע על תפקודו של שוק ההון, דבר העלול לפגוע בחסכונות הפנסיונים של הציבור.
כל עוד השוק לא פועל באופן עצמאי, נדרשת התערבות רגולטורית להניע את אותם גופים מוסדיים לשפר את איכות איגרות החוב וניהולם עבור ציבור החוסכים. ועדת חודק גיבשה "ארגז כלים" לשיפור איכות המוצר והיכולת לנהל סיכונים לאורך חיי החוב.

רשימת פרקים:
1. מבוא.
2. הרקע להקמת הוועדה.
3. ממטרותיה של הועדה.
4. המלצות הועדה ומסקנותיה.
5. יישום המלצות הוועדה והשלכותיהן על שוק ההון.
6. הביקורת על הוועדה והמלצותיה.
7. סיכום.
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בשל העדרו של שוק אשראי חוץ בנקאי, נוצרה תלות במערכת הבנקאית. תלות זו הביאה לצמצום במגוון מקורות האשראי, דבר שהשפיע בעיקר על המגזר העסקי. המגבלות הרגולטוריות החלות על המערכת הבנקאית, גרמו לבנקים למנוע מלווים לגייס דרכם מקורות מימון. האשראי במשק היה יקר וגרם לאי מיצוי הפוטנציאל לצמיחתו של המשק.

תגים:

חוב · ניהול סיכונים · אשראי חוץ בנקאי · אשראי · מוסדיים · איגרות חוב · סיכוני אשראי · רגולציה · שוק ההון · פנסיה · תאגידים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ועדת חודק - וועדה להסדרת שוק האג"ח הקונצרניות", סמינריון אודות "ועדת חודק - וועדה להסדרת שוק האג"ח הקונצרניות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.