היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 70237
העבודה בוחנת את השפעת השינויים הדמוגרפיים והכלכליים על משבר הפנסיה העולמי במדינות ה- OECD, בדגש על מדינת ישראל, הכוללים את משבר הפנסיה העולמי, הנובע מעלייה בתוחלת החיים, ירידה בילודה ובקצב הצמיחה.
15,707 מילים (כ-48.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68573
סקירת הזכויות הסוציאליות כגון קצבת שארים או קצבת תלוים ו/או את קצבת הפנסיה שזכאית לקבל אלמנה לאחר מות בעלה.
11,217 מילים (כ-34.5 עמ'), 40 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 67371
סקירת השינויים במערך הפנסיה בישראל.
6,145 מילים (כ-19 עמ'), 22 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70303
מודלים של פנסיה בהיבט הכלכלי תוך התמקדות במודל הצ'יליאני.
5,791 מילים (כ-18 עמ'), 27 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69981
השפעות הזדקנות האוכלוסייה ומערכות הפנסיה על חסכון הפרטים בעולם עם אי וודאות באורך חיים.
3,281 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66547
בחינת הדרך הנכונה לשיווק קרן פנסיה.
25,465 מילים (כ-78.5 עמ'), 45 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 69855
בחינת הפתרונות והדרכים המוצעים לשמירה/ גידול הכספים בקופת החיסכון הפנסיוני.
6,791 מילים (כ-21 עמ'), 30 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 61541
סקירת מצב הפנסיה והשלכותיו במדינת ישראל.
1,973 מילים (כ-6 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8