היישום אינו מחובר לאינטרנט

מערך הפנסיה בישראל

עבודה מס' 067371

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת השינויים במערך הפנסיה בישראל.

6,145 מילים ,22 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

פנסיה היא סוג של גמלה המשולמת בצורת תשלום כספי מדי פרק זמן קבוע, למשך תקופה מוגדרת, בדרך כלל לעובדים שכירים או למשרתי ציבור, בגין תקופת עבודתם אצל מעסיק ציבורי או פרטי, או תשלום כספי המשולם לעובדים עצמאים ולאנשים אחרים בגין תשלומים לקרן פנסיה וכן תשלום כספי המשולם לשאיריהם של כל אלה על ידי המעסיק או על ידי קרן פנסיה. (יששכר, 2003)
מטרת תוכניות הפנסיה השונות והרציונל שלהן היא להבטיח לאדם העובד ולשאיריו, התלויים בו בפרנסתם, המשך זרם ההכנסות שיחליף את מקור ההכנסה הכלכלי שנפסק בשל נכות, מוות או זקנה. גובה הפנסיה קשור ברמת ההכנסה המבוטחת של העובד, בתקופת עבודתו, ובתקופת העבודה בה היה מבוטח בפנסיה ובה היה צפוי להיות מבוטח אלמלא הפסקת עבודתו מסיבות שאינן תלויות בו (נכות ומוות). (דהן, 2003)

בישראל אין חוק פנסיה חובה . עקב כך, מחצית מן העובדים בישראל אינם קשורים למערכת פנסיונית, ובעיה זו מעיקה כבר זמן רב על מעצבי המדיניות החברתית בישראל. העדר פנסיה מסודרת מביא לעוני ולתת־הכנסה אצל מאות אלפי קשישות וקשישים ועקב כך הם נקלעים לחיים קשים אחרי שפרשו מן העבודה בגלל גיל מתקדם, נכות או פטירת המפרנס העיקרי. (פלג, 2007)
המטרה של החלת הביטוח הפנסיוני על כל העובדים אינה מושגת במדינת ישראל.
בחלק מארצות אירופה חובת הביטוח הושגה באמצעות ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה.
מאחר שמערכת ההסכמים הקיבוציים נחלשה בהרבה ארצות, דנים במסגרת הרפורמות
בפנסיה גם על מעבר להסדר החובה באמצעות חקיקה, ולא רק לפי ההסכם. (פלג, 2006)
בישראל, החל מ- 1.1.08 קיים צו הרחבה המבטיח פנסיה (נחותה יחסית) לכל עובד שאין לו זכאות לפנסיה מכוח צו ההרחבה הענפי, ההסכם הקיבוצי או חוזה העבודה החלים עליו. מאחר ועובד אינו יכול, לפי החוק, לוותר על זכות מכוח צו הרחבה או הסכם קיבוצי, רשאי העובד לדרוש ממעבידו זכויות שהפסיד בגלל אי- ביצוע הביטוח לפי צו ההרחבה או ההסכם הקיבוצי, וזאת אף אם העובד עצמו העדיף תכנית פנסיה אחרת, או ויתר בכלל על הביטוח. (פורת, 2008)

ראשי פרקים:
1. מבוא
- חומרת העדר חוק פנסיה חובה בישראל
- תנאי הזכאות לפנסיה בקרב העובדים
- הסדרים פנסיונים ואופן בחירתם
2. תוכניות הפנסיה בישראל
- פנסיה תקציבית (של השירות הציבורי)
- פנסיה צוברת (של ההסתדרות)
- הסדרים אחרים:
1. פנסיה מקיפה
2. פנסיית יסוד

3. הפגיעות במערך הפנסיה בישראל במסגרת הרפורמה בשנים 2002-2004
- דחיית גיל הפרישה מהעבודה
- העלאת דמי הביטוח
- הכללת מנגנון איזון אקטוארי לקרנות הגרעוניות
- הלאמת הקרנות הוותיקות והגירעוניות
- כניסה מסיבית לשוק ההון
- ניהול קולקטיבי של סיכונים
- שינוי שיטת חישוב הפנסיה
- ביטול הסכם "הפתק הצהוב"
- העלאת דמי הניהול
- קיצוץ הפנסיה
- עדכון הפנסיה

4. סיכום
5. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בארץ קיימים שני מסלולים עיקריים לפנסיה: פנסיה תקציבית וקרנות פנסיה צוברות.
הפנסיה התקציבית מוסדרת בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, ונהוגה עבור עובדי המדינה ועובדים בתאגידים ציבוריים שונים, שהתקבלו לעבודה עד שנת 1999, לרבות עובדי מערכת הביטחון, שוטרים, סוהרים ומורים המועסקים על ידי משרד החינוך. הסדרי חוק זה חלים גם על העובדים של מספר תאגידים סטטוטוריים (המוסד לביטוח לאומי, רשות השידור, הרשות לניירות ערך, רשות הדואר וכדומה) ואומצו גם על ידי הרשויות המקומיות, המועצות הדתיות, האוניברסיטאות בחלקן ותאגידים אחרים. (אגמון, 2008)

תגים:

פנסיה · ביטחון · סוציאלי · מערך · רפורמה · זכאות לפנסיה · חוק פנסיית חובה · כלכלה ציבורית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מערך הפנסיה בישראל", סמינריון אודות "מערך הפנסיה בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.