היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 68353
דיון בהיבטים הביולוגי, הפסיכו-סוציאלי והמשפחתי.
7,072 מילים (כ-22 עמ'), 34 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67779
השפעת הדמנציה על המטפל הלא פורמאלי מנקודת המבט של המודל הביו פסיכו סוציאלי של הפסיכולגיה הבריאותית.
4,988 מילים (כ-15.5 עמ'), 66 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 68065
סקירה של החוקים בתחום זה ויישומם על ידי מערכת הביטחון הסוציאלי.
6,679 מילים (כ-20.5 עמ'), 21 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69748
גיור סוציאלי במדינת ישראל, הגדרה מהו יהודי, תיאור תהליך סוציאלי ופתרונות להקלה על תהליכי הגיור.
2,160 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 50434
סיכום התנסות בעבודה במחלקה פסיכיאטרית ודיון בשילוב בין טיפול רפואי וליווי פסיכו-סוציאלי.
4,393 מילים (כ-13.5 עמ'), 18 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50819
סקירת הספרות וחקר אוכלוסיה זו והמענה הסוציאלי שניתן לה. כן מובא ומנותח ראיון עם נער מכור.
7,556 מילים (כ-23 עמ'), 16 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 68760
סקירת ספרות והצעה למחקר שייערך באמצעות תצפיות וראיונות.
7,521 מילים (כ-23 עמ'), 23 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61449
טיפול סוציאלי בפונה בת . 78
3,158 מילים (כ-9.5 עמ'), 8 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 61417
סקירה כללית על תפקיד העו"ס וניתוח התצפיות.
2,317 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 96.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21