היישום אינו מחובר לאינטרנט

ביטחונם הסוציאלי של אנשים בעלי מוגבלות בישראל

עבודה מס' 066853

מחיר: 439.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: איך מקבלת באמת החברה את ה"שונה", איך מתקבל בפועל חוק השוויון, מהם תפקידיה של מערכת הביטחון הסוציאלי, וכיצד הם באים לידי ביטוי בקרב אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות בישראל.

17,853 מילים ,60 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

בשנת 1998 קיבלה הכנסת את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998. חוק השוויון מבוסס על עקרון יסוד שמטרתו "להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, לעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו". חקיקת חוק השוויון היא שלב נוסף בתהליך של שינוי בגישה החברתית כלפי אנשים בעלי מוגבלות המתרחש בשנים האחרונות בעולם ובישראל. שינוי זה מתבטא במעבר מגישה הרואה באדם בעל המוגבלות אדם החי בשולי החברה, שחובת החברה כלפיו מתמקדת במתן הטבות סוציאליות, לגישה הרואה בו שווה לכל אדם, גם אם יש לו צרכים מיוחדים, וחובת החברה לאפשר לו השתלבות פעילה ככל האפשר בכל תחומי החיים. הגישה המודרנית שבאה לידי ביטוי בחוק השוויון, מעמידה במרכז את ערך השוויון, ובכדי להבטיחו יש לעתים להתאים את הסביבה ואת השירותים החברתיים לצרכיו המיוחדים של בעל המוגבלות. בעבודה זו נראה איך מקבלת באמת החברה את ה"שונה", איך מתקבל בפועל חוק השוויון, עוד נראה מהם תפקידיה של מערכת הביטחון הסוציאלי, וכיצד הם באים לידי ביטוי בקרב אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות בישראל.

שאלת המחקר בה תעסוק עבודתי היא: האם קיימת מערכת ביטחון סוציאלי בקרב אנשים בעלי מוגבלות בישראל?

העבודה תכלול את הפרקים הבאים:
פרק ראשון אציג הקדמה כללית לעבודה
בפרק השני אציג סקירה כללית של חוקים רלוונטיים שנחקקו במדינת ישראל הנוגעים באופן ישיר לגבי אוכלוסיית הנכים, כמו כן, בפרק זה אדון בהרחבה על חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שהיווה ללא ספק פריצת דרך חשובה בנושא שיווין הנכים בישראל.
בפרק השלישי אתייחס להגדרה האוניברסאלית של מערכת הביטחון הסוציאלי, לשם כך איעזר בהשוואת שיטות ביטחון סוציאלי המצויות במדגם המשווה. בסיום הפרק אתייחס ואתמקד הלכה למעשה ביישום מערכת הביטחון הסוציאלי בקרב אנשים עם מוגבלות במדינת ישראל . אתייחס לסעיפים הבאים: דיור, בריאות, חינוך, נגישות, ותעסוקה.
בפרק הרביעי נראה מה קורה בעצם בעולם? אציג את החקיקה בארה"ב ובבריטניה כמייצגת מודל לחקיקה למען אנשים עם מוגבלות. בנוסף, אתייחס בקצרה לעידוד התעסוקה בדנמרק ולמדיניות הדנית בעניין שילוב ילדים עם מוגבלויות במערכת החינוך הרגילה .
בפרק החמישי אציג סיכום ומסקנות אליהם הגעתי בכתיבת עבודתי.

תוכן עניינים:
1. הקדמה
2. רקע
2.1 מבוא
2.2 מהי נכות?
2.3 "אדם עם מוגבלות" בעולם העתיק- היסטוריה .
2.4 ה"אחר" בפילוסופיה של לוינס
2.5 סקירת חוקים תיאורטיים בנושא נכים
2.5.1 מהפך- חוק יסוד: " כבוד האדם וחירותו"
2.5.2 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות -רקע
2.5.2.1 השינוי שיצר חוק השוויון
2.6 סיכום
3. מערכת הביטחון הסוציאלי
3.1 מבוא
3.2 מהי מערכת הביטחון הסוציאלי ?
3.2.1 ביטחון סוציאלי -דגמי משווה
3.3 מערכת הביטחון הסוציאלי בקרב אנשים עם מוגבלות-הלכה למעשה
3.3.1 הזכות לתעסוקה
3.3.2 הזכות הזכות לדיור
3.3.3 הזכות לנגישות
3.3.4 הזכות לחינוך
3.3.5 הזכות לבריאות
3.4 סיכום
4. מה קורה בעולם? .
4.1 מבוא .
4.2 זכויות וחוקים בארה"ב
4.2.1 זכויות הנכים בארה"ב
4.2.2 חקיקת הADA בארה"ב
4.2.3 מדיניות השילוב בארה"ב
4.3 זכויות וחוקים בבריטניה
4.3.1 זכויות הנכים בבריטניה
4.3.2 חקיקת הDDA בבריטניה
4.3.3 מדיניות השילוב בבריטניה
4.4 זכויות וחוקים בדנמרק
4.4.1 תעסוקה ושכר
4.4.2 מדיניות השילוב בדנמרק
4.5 סיכום
5. סיכום ומסקנות
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

במושג-העל אדם עם מוגבלות או נכות מתכוונים בפועל לבעיות העולות ב-3 ההקשרים שלהלן:
א. לקות- בעיות שעניינן לקות נוגעות ללקות העשויה להיות פיזית, נפשית או שכלית ומתארות אותה.
ב. היעדר יכולת(כושר)/נכות- בעיות שנוגעות להגבלה מהותית בכושר התפקוד של בעל הלקות בתחומי החיים העיקריים ומתארות אותה.
ג. מוגבלות-בעיות שנוגעות לאובדן או לפגיעה בכושר ההשתלבות השוויונית והפעילה של אדם עם מוגבלות בעבודה, בקהילה ובחברה. בעיות אלו מתארות את המפגש בין האדם בעל המוגבלות לבין הסביבה. (1)

תגים:

נכות · נכים · מוגבלים · מוגבל · אדם עם מוגבלות · ביטחון סוציאלי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ביטחונם הסוציאלי של אנשים בעלי מוגבלות בישראל", סמינריון אודות "ביטחונם הסוציאלי של אנשים בעלי מוגבלות בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.