היישום אינו מחובר לאינטרנט

תקנות שכר מינימום מותאם לאנשים בעלי מוגבלות

עבודה מס' 068248

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה זו סוקרת את גישת הזכויות ואת ההתפתחויות והתמורות המשפטיות והערכיות במדיניות כלפי אנשים בעלי מוגבלות בארץ ובעולם.

11,318 מילים ,63 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

אחד הביטויים לשינוי בעמדותיה של החברה בארץ כלפי אנשים בעלי מוגבלות הוא התקנת תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), תשס"ב-2002 . הפעלת התקנות להתאמת שכר לאנשים עם מוגבלות נועדה לקדם, בין היתר, את המטרות הבאות: עידוד שילובם של אנשים עם מוגבלות במקומות העבודה; לאפשר לעובדים עם מוגבלות להתקדם בתפקידים במקומות העבודה תוך מיצוי יכולותיהם והגברת הפיקוח והאכיפה על העסקתם של אנשים עם מוגבלות בשכר נמוך משכר מינימום .

התקנות קובעות כי יבוצע אבחון במקום העבודה על מנת לקבוע את דרגת יכולת העבודה המופחתת של אדם עם מוגבלות ביחס לעובד רגיל, המבצע את אותה עבודה, ובהתאם לכך ייקבע שכר המינימום המותאם, על פי מדרגות שכר קבועות מראש, ועל כך יפורט בהמשך.
הפחתת שכר המינימום עשויה לגרור בצידה נטל על אחד משלושה גורמים: המעסיק, המדינה או העובד עם המוגבלות. המדינה בחרה להתפרק מתפקידה והחליטה כי הנטל כולו ייפול על העובדים. כלומר, המדינה קבעה, באופן יזום, תמריץ לציבור המעסיקים להעסיק אנשים עם מוגבלות ע ידי הפחתת שכר מתחת לשכר המינימום.

בחינת התקנות מגלה, שיישום והטמעת התקנות לא בהכרח מקדמות את שוויון הזכויות כלפי אנשים בלי מוגבלות. בהקשר זה מתעוררות מספר שאלות מרכזיות:
האם החברה הישראלית אכן שינתה את גישתה כלפי אנשים עם נכויות?
האם הממשלה תצליח להטמיע את התקנות?
מהי הדרך היעילה להביא לשוויון זכויות הלכה למעשה?

תוכן עניינים:
מבוא
1. המסגרת המשפטית
1.1. חוק שכר מינימום
1.2. התפתחות ההכרה המשפטית בזכויות אנשים עם מוגבלות
1.3. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
1.4. תקנות שכר מינימום מותאם לאנשים בעלי מוגבלות
1.4.1. הרקע להתקנת התקנות
1.4.2. עיקרי התקנות
1.4.3. תהליך האבחון על פי התקנות
2. הגדרת מוגבלות ומאפייניה
2.1. סוגי מוגבלויות
2.2. נתונים סטטיסטיים אודות תעסוקה של אנשים בעלי מוגבלות
3. תקנות שכר מינימום מותאם - מבט ביקורתי
3.1. פגיעה בזכות לשוויון
3.2. פגיעה בזכות האדם לעבוד
3.3. התנגשות בין התקנות לחוקים נוספים
3.3.1. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
3.3.2. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
4. משפט משווה
4.1. סקירת הסדרים במדינות השונות
4.2. תהליך האבחון במדינות השונות
5. סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

חוק שכר המינימום נועד להקטין את אי השוויון ולהקטין את העוני של המשפחות באמצעות קביעת רצפה לגובה השכר, המשולם על ידי המעסיקים. אולם, בעוד ששכר המינימום הפך את העבודה למשתלמת, הוא גם עלול להפוך את העבודה לפחות נגישה ולעתים הוא יכול לשמש גם כחרב פיפיות שתצמצם את הסיכוי של קבוצות להיכנס לשוק העבודה. במחקר שנערך אודות 17 מדינות, נמצא כי ככל ששכר המינימום גבוה יחסית לשכר הממוצע הוא מקטין את הסבירות לכניסת אוכלוסיות בסיכון לשוק העבודה. במלים אחרות, השפעת שכר המינימום יכולה לפגוע באלו הנמצאים ברמת סיכון גבוהה להיות מודרים משוק העבודה ובמיוחד עבור אלו, המתקשים למצוא תעסוקה בשל מוגבלותם.
המסקנה היא כי הפתרון הטוב ביותר יהיה הקטנת שכר המינימום, אולם הדבר עלול לפגוע באטרקטיביות של התעסוקה לעומת קבלת הקצבאות ולחבל בצמצום העוני ואי השוויון בחברה.

תגים:

חוקי מגן · חוק שכר מינימום · דיני עבודה · נכות · שוויון · נגישות · חוקי יסוד · מדיניות העסקה · הפליה · זכויות אדם

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תקנות שכר מינימום מותאם לאנשים בעלי מוגבלות", סמינריון אודות "תקנות שכר מינימום מותאם לאנשים בעלי מוגבלות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.